submenu
content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
141 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dodanie pliku [RCL.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-26 09:38:22
142 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dodanie pliku [MSZ.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-26 09:38:22
143 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-26 09:38:21
144 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń dodanie pliku [OSR rozp. 31_final.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 15:03:14
145 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-25 15:03:14
146 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń dodanie pliku [Uzasadnienie Rozporzadzenia art. 31 final.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 15:03:14
147 Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- znak sprawy: 29/DWF/PN/2018 dodanie pliku [Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_29_DWF_PN_2018_cz. nr 1.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 14:19:45
148 Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- znak sprawy: 29/DWF/PN/2018 utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2018-10-25 14:19:44
149 Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- znak sprawy: 29/DWF/PN/2018 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-25 14:19:44
150 Petycja 56 modyfikacja Nina Krasuska 2018-10-25 11:48:04
151 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-25 11:19:51
152 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:39:19
153 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:27:08
154 Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. wdrażania i komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Pomocy Żywnościowej – FEAD w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej DPS-12 utworzenie dokumentu Mariola Szmulska 2018-10-25 10:25:58
155 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [uwagi RCL.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:11
156 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [tabela uwag resortowych z odniesieniami MRPiPS.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:11
157 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [uwagi MC.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:11
158 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [uwagi MKiDN.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:11
159 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [uwagi MSWIA.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:11
160 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej dodanie pliku [uwagi MF.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-25 10:25:10
1  ««««  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »»»»  1839
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: