submenu
content
 
1 Projekt Kodeksu pracy i projekt Kodeksu zbiorowego prawa pracy opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy 29-03-2018

Projekt Kodeksu pracy i projekt Kodeksu zbiorowego prawa pracy opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy została powołana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. poz. 1366).

 

Do zadań Komisji należało opracowanie dwóch projektów ustaw: Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniami.

 

Komisja była złożona z przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wskazanych przez ministra właściwego ds. pracy, reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców.

 

W jej skład wchodzili: Prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki – Przewodniczący Komisji, Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus, Prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, Prof. UAM dr hab. Michał Skąpski, Prof. UG dr hab. Jakub Stelina, Prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch, Prof. UAM dr hab. Anna Musiała, Prof. WSH dr hab. Marek Pliszkiewicz, Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk, Dr Jakub Szmit, Mecenas Marta Matyjek, Adwokat dr Liwiusz Laska.

 

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę w sprawie projektu ustawy - Kodeks pracy oraz projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.

 

Projekty te zostały przekazane Pani Elżbiecie Rafalskiej – Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Należy zaznaczyć, że projekty Kodeksów są propozycjami ekspertów prawa pracy.

 

Po zapoznaniu się przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z projektami: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy oraz przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji zostanie podjęta decyzja co do dalszych prac nad tymi projektami.

 

Poniżej zamieszczamy (stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej):

  1. uchwałę nr 7 Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie projektu ustawy - Kodeks pracy oraz projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy,
  2. projekt Kodeksu pracy wraz z uzasadnieniem,
  3. projekt Kodeksu zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniem.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2018-03-29
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-30 07:24:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2018-03-30 07:23:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2018-03-30 07:14:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2018-03-30 07:14:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2018-03-30 07:14:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2018-03-29 12:02:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Uchwala nr 7 KKPP.pdf]
8 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Uzasadnienie do KZPP.pdf]
9 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Uzasadnienie do KZPP.doc]
10 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Kodeks zbiorowego prawa pracy.pdf]
11 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Kodeks zbiorowego prawa pracy.doc]
12 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Uzasadnienie do KP.pdf]
13 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Uzasadnienie do KP.docx]
14 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Kodeks pracy.pdf]
15 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Kodeks pracy.docx]
16 2018-03-29 12:01:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2018-03-29 07:24:05 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: