submenu
content
Powrót do strony głównej BIP
Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241)
 
1 Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach... 23-10-2018
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1925) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna (dotyczy orzeczeń wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 22 października 2018 r.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Urszula Kurowska
Informację wprowadził/a: Piotr Wasiak
Data wytworzenia: 2018-10-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-10-23 12:12:57 Piotr Wasiak modyfikacja
2 2018-10-23 12:11:09 Piotr Wasiak dodanie pliku [Wniosek Wn-ZPZ do druku.pdf]
3 2018-10-23 12:11:09 Piotr Wasiak dodanie pliku [Wniosek Wn-ZPZ wersja do wypelniania.pdf]
4 2018-10-23 12:11:09 Piotr Wasiak dodanie pliku [Zaswiadczenie ZPZ - wersja do druku.pdf]
5 2018-10-23 12:11:09 Piotr Wasiak dodanie pliku [Zaswiadczenie ZPZ - wersja do wypelniania.pdf]
6 2018-10-23 12:11:09 Piotr Wasiak modyfikacja
7 2018-10-23 12:12:57 Piotr Wasiak utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: