submenu
content

Wyjaśnienie do artykułu w Dziennik Gazeta Prawna „Firmy nie chcą płacić za ciężarne na zastępstwie” z 25 lipca 2016 r.

27-07-2016

W artykule zostały poruszone kwestie związane z propozycjami zmian zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Wyjaśnienie do artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 25 lipca 2016 r. „Gdy 500 plus idzie na wódkę”

25-07-2016

W województwie warmińsko-mazurskim w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca br. jedynie 4 gminy na 116 ( 3,5 %) prowadziły 6 spraw dotyczących zamiany formy świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową.

więcej

Wyjaśnienia w związku z artykułem "Emp@tia-wpadka informatyzacji” Puls Biznesu 22.07.2016 r.

22-07-2016

Emp@tia nie służy tylko do składania wniosków dotyczących świadczeń. To także system służący do usług wymiany informacji pomiędzy systemami na różnych poziomach organizacyjnych począwszy od poziomu gminy na poziomie administracji rządowej skończywszy. System umożliwia także weryfikację danych osób ubiegających się o przyznanie świadczeń, co eliminuje konieczność dostarczania osobiście części dokumentów.

więcej

Wyjaśnienia w związku z artykułem pt. „PFRON ściga przedsiębiorców” Dziennik Gazeta Prawna 20.06.2016 r.

20-07-2016

 Z dofinansowań do miesięcznych kosztów płacy korzysta (dane na 1 lipca br.) 26 181 pracodawców, czyli ponad dziesięć razy więcej niż wskazano w artykule.

więcej

Wyjaśnienie niepotwierdzonych informacji zawartych w artykule "Czekanie na 500 plus", GW z dn. 14.06.2016r.

29-06-2016

W GW z dn. 14.06.2016r. ukazał się artykuł zatytułowany „Czekanie na 500 plus.” Znalazła się w nim wypowiedź prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza zawierająca niepotwierdzone informacje dot. finansowania programu „Rodzina 500 plus” jakoby „samorządy otrzymały od rządu za mało pieniędzy na program.”

więcej

Wyjaśnienie w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi waloryzacji rent i emerytur

14-06-2016

Mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

więcej

Wyjaśnienie w związku z wypowiedzią Pawła Kukiza w Radiu Zet z 10 czerwca 2016 r.

10-06-2016

Wyjaśnienie w związku z informacją dotyczącą wzrostu liczby policyjnych interwencji domowych od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”, podaną przez Pawła Kukiza w Radiu Zet 10 czerwca 2016 r.

więcej

Wyjaśnienia dot. okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie "Rodzina 500 plus"

07-06-2016

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. 

więcej

Otrzymywanie świadczenia wychowawczego a świadczenia z pomocy społecznej

03-06-2016

Otrzymywanie świadczenia wychowawczego nie wlicza sie do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej.

więcej

Wyjaśnienie dotyczące kontroli wydatkowania przez rodziców świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus

03-06-2016

Organ przyznający/wypłacający świadczenie wychowawcze, nie może z góry założyć, jeszcze przed pierwszą wypłatą świadczenia, że dana rodzina będzie wypłacane środki marnotrawiła i w związku z tym dokonać od razu zmiany formy wypłaty na formę rzeczową lub opłacanie usług. 

więcej
1  ««««  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »»»»  30
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: