submenu
content

Wyjaśnienie w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi realizacji programu Rodzina 500 plus w Jastrani

03-06-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej dokonując podziału dotacji dla  poszczególnych j.s.t. na 2016 rok oszacowało, że w gminie Jastarnia jest 407 dzieci na których wychowanie, opiekę i potrzeby wypłacone zostaną świadczenia.
Do dnia 2 czerwca 2016 r. do Ośrodka wpłynęły 263 wnioski papierowe i elektroniczne, które dotyczą 354 dzieci. Do MOPS systematycznie wpływają kolejne wnioski.

więcej

Wyjaśnienie w związku z artykułem Rafała Tomańskiego „Niewolnicy w Oazie Wilanów”, Gazeta Wyborcza z 12 kwietnia 2016 r.

14-04-2016

Pracodawca, aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce, który posiada obywatelstwo kraju spoza Unii Europejskiej, powinien wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę i załączyć do niego odpowiednią dokumentację. 

więcej

Rodzina 500 plus: powrót dziecka do rodziny biologicznej

06-04-2016

Ocena zasadności przywrócenia władzy rodzicielskie jest dokonywana uwzględniając okoliczności indywidulanego przypadku. Aktualne rozwiązania prawne pozwalają na wnikliwe zbadanie sytuacji rodziców biologicznych co do spełniania przez nich warunków do odzyskania dzieci.  

 

więcej

Kiedy utrata dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

04-03-2016

W związku z artykułem „Szefie obniż mi pensję!”, opublikowanym w dzienniku "Gazeta Wyborcza"  4 marca 2016 r. informujemy, że obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

więcej

Nieprawdziwa informacja Radia Zet nt. wypłaty świadczenia wychowawczego

25-02-2016

Odnosząc się do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Radia Zet, dotyczącej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uprzejmie informujemy:
 

więcej

Nieprawdziwe informacje dziennika "Rzeczpospolita" nt. wywiadu Minister RPiPS

18-01-2016

W związku z  zapowiedzią wywiadu w dzienniku „Rzeczpospolita” z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że przytoczone na pierwszej stronie dziennika sformułowania mają charakter wybiórczy, stronniczy i stawiający nieprawdziwą tezę,

więcej

„Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r.

24-12-2015

Pierwsze świadczenia wychowawcze 500 zł rodziny otrzymają w kwietniu przyszłego roku. Tak wynika z planu prac legislacyjnych nad programem „Rodzina 500 plus”.

więcej

500 plus w Unii Europejskiej

22-12-2015

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

więcej

Świadczenie wychowawcze wolne od podatku

14-12-2015

W związku z artykułem opublikowanym w dzienniku Super Express w dniu 12 grudnia 2015 r., sugerującym, że świadczenie wychowawcze 500 zł ma być opodatkowane MRPiPS stanowczo i jednoznacznie dementuje te informacje.

więcej

Oświadczenie w sprawie odbierania dzieci w związku z trudną sytuacją ekonomiczną

10-12-2015

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest za wszelkimi rozwiązaniami prawnymi, które uniemożliwiają odbieranie dzieci rodzicom w związku z trudną sytuacją ekonomiczną. 

więcej
1  ««««  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »»»»  30
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: