submenu
content

Stanowisko MRPiPS w związku z artykułem „Pracodawca zapłaci za długi alimenciarzy”, opublikowanym w Fakcie, 13 sierpnia 2018 r.

13-08-2018

W związku z artykułem w dzienniku Fakt, pt.: „Pracodawca zapłaci za długi alimenciarzy” z dnia 13 sierpnia 2018 r.,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

 

Artykuł gazety „Fakt” zawiera nieprawdziwe informacje na temat treści projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (nr z wykazu prac Rady Ministrów: UD390).

 

Należy podkreślić, że nieprawdziwa jest informacja, iż „Jeśli pracodawca zatrudni rodzica nierzetelnie płacącego alimenty, sam narazi się na to, że jego dług będzie musiał płacić.". Ww. projekt ustawy przewiduje odpowiedzialność pracodawcy za roczne zobowiązania alimentacyjne pracownika - dłużnika alimentacyjnego tylko w przypadku nieuczciwego pracodawcy – tj. takiego, który zatrudniani dłużnika alimentacyjnego bez umowy (praca „na czarno”) lub wypłaca mu wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (płacenie „pod stołem”).

 

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której pracodawca wspomaga dłużnika alimentacyjnego w niepłaceniu alimentów na własne dziecko, w efekcie czego pozbawia to dziecko środków utrzymania, i jednocześnie stwarza warunki, które pozwalają dłużnikowi na ukrywanie swoich dochodów.

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, nie wprowadza żadnych regulacji przewidujących automatyczną odpowiedzialność pracodawcy za zobowiązania pracownika - dłużnika alimentacyjnego, wynikającą z samego faktu zatrudnienia tego pracownika.

 

Dodatkowo, nieprawdą jest, że ww. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych zakłada utworzenia krajowego rejestru zadłużonych. Rejestr ten zostanie utworzony w oparciu o regulacje zawarte w projektowanej ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – jest to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości a nie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W chwili obecnej przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, została skierowana przez Radę Ministrów do Sejmu (druk nr 2637).

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: