submenu
content

Wyjaśnienie w związku z depeszą „Sejm/ Większość klubów przeciw projektom zmian w Kodeksie pracy” (PAP 2013-03-07)

08-03-2013

W związku z depeszą PAP „Sejm/ Większość klubów przeciw projektom zmian w Kodeksie pracy”, opublikowaną w serwisie agencyjnym 7 marca 2013 r., wyjaśniamy:

 

Odnośnie informacji dotyczącej „obcięcia stawek za nadgodziny” należy wyjaśnić, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) nie zawiera takich propozycji.

 

Natomiast odnośnie stwierdzenia, że „pracownicy mieliby gwarantowane wynagrodzenie minimalne w sytuacji, gdyby przyjęty na dany miesiąc harmonogram sprawiał, że w ogóle nie świadczyliby pracy” należy wyjaśnić, iż zaproponowana w projekcie rządowym (druk nr 1105) regulacja oznacza, że:

  1. pracownicy, których wynagrodzenie jest określone w stałej stawce miesięcznej – mają prawo do takiego wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy o pracę niezależnie od liczby zaplanowanych im godzin pracy. Zatem pracownik z wynagrodzeniem w stałej stawce miesięcznej, np. 3000 zł, będzie miał prawo do wynagrodzenia w takiej wysokości także w miesiącu, w którym pracodawca nie zaplanuje mu pracy;
  2. pracownicy, których wynagrodzenie jest określone w innej stawce, np. godzinowej, prowizyjnej, akordowej – będą mieli prawo do wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Brak takiej gwarancji oznaczałby, że nie otrzymaliby oni w ogóle żadnego wynagrodzenia.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: