submenu
content

Wyjaśnienie w związku z artykułem „Rusza batalia o płacę minimalną” (Dziennik Gazeta Prawna, 13 maja 2013 r.)

13-05-2013

Z treści artykułu  red. Tomasza Zalewskiego pt. „Rusza batalia o płacę minimalną” wynika, iż „wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku o co najmniej 88 zł wzrośnie najniższe wynagrodzenie”, a jedną z danych przyjętych do ustalenia tej podwyżki jest inflacyjny wskaźnik weryfikacyjny – 1,32 proc.

 

Informacja ta nasuwa wątpliwości, gdyż – zdaniem  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -  przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wzrosnąć co najmniej o 80 zł, a więc w stopniu niższym niż wynika z publikacji prasowej, a tzw. inflacyjny  wskaźnik weryfikacyjny wynosi  1,00875486381 (a nie 1,32%). Gwarantowany, minimalny wzrost  płacy minimalnej w 2014 r.  wyznaczają przepisy art. 5  ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Wyliczona, zgodnie z regułami ustawowymi,  kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2014 r., którą Rada Ministrów  powinna przedstawić do negocjacji na Forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych  - do dnia 15 czerwca br. -  powinna wynosić  co najmniej  1 680 zł.  Kwota ta została ustalona w oparciu o:

  • prognozowany na 2014 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem- 102,4%;
  • prognozowany na 2014 r. realny przyrost PKB - 2,5% (do obliczenia  minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się 2/3 tego wskaźnika tj.1,67%);
  • wskaźnik weryfikacyjny zastosowany w odniesieniu do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia - 1,00875486381. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy, wskaźnik ten otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika wzrostu cen w roku poprzednim (103,7%1)) przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim (102,8%2)).

_________________

1)  komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 30),

                 2)  art. 18  ustawy budżetowej na rok 2012  z dnia 2 marca 2012 r. (Dz.U.poz. 273).

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: