submenu
content

Wyjaśnienie w związku z artykułami „Jak dobrze zarobić po ciąży” i „ZUS dotuje nieuczciwych” (Rzeczpospolita, 17 maja 2013 r.)

17-05-2013

W związku z artykułami Bartosza Marczuka „Jak dobrze zarobić po ciąży” i „ZUS dotuje nieuczciwych," opublikowanymi w Rzeczpospolitej z 17 maja 2013 r., Departament Ubezpieczeń Społecznych MPiPS wyjaśnia:

 

Możliwość popełnienia nadużyć w systemie faktycznie istnieje i problem ten jest Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej znany. Skala występującego zjawiska jest jednak niewielka. Z danych ZUS wynika, że w IV kwartale 2012 r. z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku ubezpieczenia trwającego od 31 do 60 dni wypłacono zasiłek chorobowy obliczony od podstawy wymiaru składki wyższej niż 6000 zł w 250 przypadkach (na 308 przypadki) przy średnim okresie wypłaty 107 dni a zasiłek macierzyński w 444 przypadkach (na 513) przez okres 138 dni.

 

Faktycznie, w obecnym stanie prawnym istnieje sytuacja w której po opłaceniu jednej składki można otrzymać zasiłek macierzyński. Wydłużenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego spowoduje wzrost wydatków jednostkowych na zasiłek macierzyński, jednakże nie można wprowadzić w tej sytuacji okresu wyczekiwania, ponieważ rozwiązanie takie stałoby w sprzeczności z Dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią.

 

Problem ten próbowano rozwiązać w ramach prowadzonych w MPiPS prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych na wypadek choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie procedowany w Sejmie (druk 939).

 

Pod wpływem uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji zrezygnowano z wprowadzenia zmian w tym projekcie. MPiPS wystąpiło do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu o umożliwienie prac nad projektem ustawy. Zespół podjął decyzję, że w pierwszej kolejności procedowane będą jednak założenia do projektu ustawy, które przyjęte przez stały Komitet Rady Ministrów ograniczają wysokość zasiłku macierzyńskiego i minimalizują możliwość popełnienia nadużyć.

 

17 maja br. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz skierował projekt założeń pod obrady Rady Ministrów. Obecnie projekt ten oczekuje na rozpatrzenie przez Rząd.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: