submenu
content

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w Jedynce Polskiego Radia, 11 czerwca 2018 r.

11-06-2018

Głównym tematem wywiadu w „Sygnałach Dnia” był program „Dobry start”, tj. świadczenie w wysokości 300 zł, jako wyprawka dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Minister poinformowała, że dzisiaj rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja informacyjna dotycząca tego programu. Ministrowie i wiceministrowie w ośmiu województwach spotkają się z kuratorami oświaty, dyrektorami szkół, pracownikami, którzy będą realizowali program.

 

300 zł jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym raz w roku uczniom rozpoczynającym rok szkolny, będzie przyznawane na wniosek, będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby z niepełnosprawnością.

 

Ze świadczenia skorzysta 4,6 mln dzieci, ponad 3,4 mln rodzin. Istotne jest więc, aby jak najwięcej rodzin skorzystało z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, co uprości procedowanie spraw. Będzie to możliwe już od 1 lipca. Analogicznie jak w przypadku programu Rodzina 500+, o wypłatę świadczenia można będzie aplikować poprzez bankowość internetową. Natomiast w wersji papierowej wnioski można będzie składać od 1 sierpnia. Wnioski należy składać nie później niż do 30 listopada.

 

Minister szczególnie zachęciła do skorzystania z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu otrzymają świadczenie w terminie do 30 września.

 

W programie „Dobry start” brak jest kryteriów dochodowych. Każde dziecko (uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej) może otrzymać świadczenie.

 

Minister odniosła się do zarzutów według których programy takie jak Rodzina 500+ i „Dobry start” powinny być ograniczane dla osób o wyższych zarobkach. Według minister programy powinny realizować w pełni politykę rodzinną, a nie socjalną. W tym celu powinny być więc powszechnie dostępne, a to poprzez brak kryterium dochodowego w „Dobrym starcie” oraz kryterium dochodowym jedynie przy pierwszym dziecku w programie Rodzina 500+. Program „Dobry start” ma charakter powszechny, ma przynieść „ulgę” w okresie, gdy rodzice muszą wydawać więcej w związku z potrzebami dzieci rozpoczynającymi rok szkolny.

 

Oceniając program Rodzina 500+ minister podkreśliła, że efekty programu są widoczne. Mówią o tym dane GUS – w roku 2016 i 2017 spadło ubóstwo rodzin wielodzietnych, poprawia się sytuacja materialna rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Dane dotyczące demografii wskazują w z kolei, że wskaźnik dzietności w 2017 r. wyniósł 1,45 (poprzednio 1,36).

 

Komentując proponowaną przez resort pracy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2250 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 14,7 zł/h minister poinformowała, że są to propozycje. Rozstrzygnięcie zapadnie na Radzie Ministrów.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: