submenu
content

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w Katolickim Radiu Warszawa, 21 czerwca 2018 r.

21-06-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska udzieliła wywiadu w „Gościu poranka” w Katolickim Radiu Warszawa.

 

Głównym tematem rozmowy był program „Dobry start”, czyli finansowe wsparcie udzielane w celu pomocy w zakupie wyprawki szkolnej dla uczniów. Minister poinformowała, że nowy program rządu nie jest ograniczony kryterium dochodowym. Jest prostym programem, przeznaczonym dla dużej grupy beneficjentów (4,6 mln dzieci, ponad 3,4 rodzin), wobec czego bardzo ważne jest jego sprawne i szybkie realizowanie.

 

Jak podkreśliła minister, wnioski o wypłatę można składać od 1 lipca, za pośrednictwem Internetu, oraz od dnia 1 sierpnia poprzez tradycyjną formę – papierową. Terminem ostatecznym do złożenia wniosku jest dzień 30 listopada. Wnioski można również składać poprzez bankowość elektroniczną. Listę banków je obsługujących można znaleźć na witrynie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl). Minister zachęciła do jak najszybszego składania wniosków.

 

Minister zapytana o ulotki dotyczące programu, które zostały przekazane do szkół odpowiedziała, że były to materiały informacyjne skierowane do beneficjentów programu. Biorąc pod uwagę terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia oraz fakt zbliżających się wakacji, należało jak najszybciej dotrzeć z informacją o programie do jak największej liczby jego adresatów. Wybrana w tym celu droga była zaś optymalna.

 

W wywiadzie poruszono także kwestię poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Minister powiedziała, że bardzo ważną rzeczą jest zreformowanie systemu orzekania o niepełnosprawności w taki sposób, aby umożliwiło to kierowanie do każdej osoby zindywidualizowanej i optymalnej pomocy. Prace w tym zakresie zostały rozpoczęte jeszcze przed protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: