submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu Wnet, 28 stycznia 2016 r.

28-01-2016

- Jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie przygotowania Programu 500 plus, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Premier Beatę Szydło – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Mam nadzieję, że jutro Program zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do parlamentu.

 

Program jest realizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. 500 zł dla każdego polskiego dziecka – dla pierwszego po spełnieniu przez rodzinę kryterium dochodowego, dla drugiego i kolejnych dzieci bez żadnych warunków i kryteriów, aż do osiągniecia pełnoletności. – Naszym celem jest poprawa dzietności polskich rodzin, stąd program będzie powszechny od drugiego dziecka – wyjaśniła mister Rafalska.

 

Pojawiające się w dyskusji pomysły, by odciąć rodziny o wysokich dochodach, zostały poddane analizie. System weryfikacji dochodów 3 mln rodzin byłby nieefektywny – koszty równoważyłyby zyski.

 

- Jeśli chodzi o start programu, to cały czas, konsekwentnie mówimy o początku drugiego kwartału – zapewniła minister Rafalska. – Jako rząd jesteśmy przygotowani, 17 mld zł w budżecie na ten cel w tym roku jest zapewnione.

 

Po starcie Programu, rodzina, która zechce z niego skorzystać, będzie mogła złożyć wniosek - przez internet lub osobiście, w urzędzie gminy. O tym czy będzie to w ośrodku pomocy społecznej, wydziale świadczeń rodzinnych czy innej jednostce, zadecyduje samorząd. Start Programu zostanie poprzedzony szeroko zakrojoną akcją informacyjną. Wniosek składamy raz w roku na okres 12 miesięcy. Ponieważ program startuje w kwietniu, pierwszy okres zasiłkowy będzie dłuższy – do 30 września 2017 r.

 

Na złożenie wniosku w tym roku mamy trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Świadczenie będzie wypłacane wstecz, poczynając od kwietnia.

 

W styczniu we wszystkich województwach odbyły się spotkania konsultacyjne z udziałem kierownictwa MRPiPS. – Na żadnym nikt nie mówił o konieczności wydłużenia vacatio legis ustawy o trzy miesiące – odniosła się minister Rafalska do obaw o podołanie administracji samorządowej realizacji wypłat. – Mamy w Polsce 2 400 gmin. Małe niewątpliwie poradzą sobie lepiej, w dużych w pierwszych dniach mogą być kolejki. Jednak wszystko zależy od organizacji.

 

Zapewniła też, że środki finansowe na ten cel zostały zapewnione. – Samorządy dostaną całkiem niezłe pieniądze, bo 2 proc. na obsługę tego zadania.

 

* * *

 

Podczas rozmowy poruszano też tematy niezwiązane z bieżącymi działaniami MRPiPS.   Minister Elżbieta Rafalska w rozmowie z Piotrem Semką wspominała gorzowskiego ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. -  To był absolutnie niekwestionowany autorytet nie tylko dla środowisk katolickich, duszpasterz ludzi pracy. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: