submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Polsat News, 3 lutego 2016 r.

03-02-2016

- Koncentrujemy się na poprawie sytuacji polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, ale nasze oczekiwania to poprawa dzietności – powiedziała minister Elżbieta Rafalska w Polsat News, komentując program Rodzina 500+. – Sytuacja demograficzna jest dramatyczna, dlatego potrzebujemy mocnych instrumentów.

 

Prognozy demografów, szacujących efekty programu, są optymistyczne. W perspektywie 11 lat powinien nastąpić wzrost narodzin o 278 tys., zaś wskaźnik dzietności wzrosnąć z obecnego 1,3 do poziomu 1,6. – Te wskaźniki poprawiły się w tych krajach, w których zastosowano podobne mechanizmy wsparcia rodzin – stwierdziła minister Rafalska.

 

 

Minister Elżbieta Rafalska zapewniła też, że pieniędzy na wypłaty nie zabraknie również w przyszłym roku. – Cieszę się z ogólnonarodowej troski o sytuację finansów państwa, ale zapewniam, że patrzymy perspektywicznie. Budżet to system naczyń połączonych. Liczymy na wzrost gospodarczy, spada bezrobocie, będzie działać polityka rozwojowa. Program 500+ to nie obietnica, a konkret. Minister Szałamacha gwarantuje wypłatę świadczeń.

 

Odnosząc się do rachunków ekonomicznych minister Rafalska mówiła -  Polski nie było stać na dalsze zaniedbania w polityce ludnościowej, mamy niż demograficzny. Poprzednicy zabrali pieniądze z OFE i polskie rodziny na tym nie skorzystały.

Zdaniem minister Rafalskiej obawy o to, że program zdezaktywizuje zawodowo kobiety są nieuzasadnione. – Takie argumenty towarzyszyły wprowadzaniu wszystkich instrumentów wspierania kobiet. Jednak są nietrafione. Polskie kobiety są mądre i zaradne, dbają o swoje rodziny. Osoby biedne chcą wyjść z ubóstwa. Nie porzucą pracy, kiedy dostaną 500 zł.

 

Za rok zostanie dokonywany przegląd świadczeń socjalnych. To będzie doskonała okazja, by przyjrzeć się skuteczności wszystkich instrumentów wsparcia, także pod kątem ich oddziaływania na rynek pracy.

 

Jeśli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, zdaniem minister Rafalskiej w tym roku jest możliwe przyjęcie ustawy. Jednak ZUS na przygotowanie się do wypłat potrzebuje 9 miesięcy. Dlatego realnym terminem jej wejścia w życie jest 1 stycznia 2017 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: