submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w TVP Info, 3 marca 2016 r.

03-03-2016

- Pierwsze pieniądze z programu Rodzina 500 plus powinny być wypłacane pod koniec kwietnia – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Ustawa została przyjęta, program startuje, wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia.

 

Zainteresowani będą mieli na złożenie wniosku trzy miesiące, tyle samo mają gminy na zrealizowanie wypłat. Jednak, zdaniem minister Rafalskiej, ewentualne problemy mogą wystąpić jedynie w większych metropoliach, gdzie uprawnionych do świadczenia będzie kilkaset tysięcy rodzin. – Prowadzimy szkolenia dla gmin i uwagi o przewidywanych kłopotach są sporadyczne – stwierdziła minister Rafalska. – Zdecydowana większość jest przygotowana do realizacji tego zadania.

 

Wiele będzie zależało od pomysłowości i dobrej organizacji w samorządach, przygotowania punktów przyjmowania wniosków i akcji informacyjnej. W tym ministerstwo nie może zastąpić władz samorządowych, gdyż to one decydują, jak zorganizować obsługę interesantów. Środki finansowe na wypłaty Ministerstwo Finansów przekaże wojewodom, a ci gminom.

 

Minister Rafalska przypomniała, że świadczenie otrzymają wszystkie dzieci będące w pieczy zastępczej.

 

- Jakiekolwiek zmiany w ustawie będą możliwe nie wcześniej, niż po roku, gdy dokonamy oceny jej działalności i wpływu na system pozostałych świadczeń – powiedziała minister.

 

Pytana o konkretną datę obniżenia wieku emerytalnego, minister Rafalska stwierdziła, że ostateczny termin zależy od parlamentu i podpisu prezydenta,  a dodatkowo wpływ ma czas, jaki musi mieć ZUS na przygotowanie się do zmian. – Dążymy do tego, by przepisy pojawiły się 1 stycznia 2017 r.

 

Minister Elżbieta Rafalska uspokajała też zaniepokojonych doniesieniami o trudnej sytuacji finansowej ZUS. – Sytuacja w tym roku nie zmieniła się radykalnie – powiedziała. -  Niedobory od lat pokrywane są z budżetu, to znacząca kwota, ale nie odmienna od tej w poprzednich latach. Niewypłacalność systemu nie grozi. Każdy rząd dba o zabezpieczenie bieżących wypłat.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: