submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w programie „Prosto w oczy” w TV Republika, 5 kwietnia 2016 r.

05-04-2016

- Każda upływająca godzina powoduje, że liczba wniosków złożonych w programie „Rodzina 500 plus” się zwiększa, aktualnie samych wniosków złożonych elektronicznie jest ponad 200 tys. – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Teraz rozpoczyna się najważniejszy etap – ich weryfikacja.

 

Minister Rafalska po raz kolejny podziękowała bankom za udostepnienie elektronicznego kanału składania wniosków i pracownikom samorządów, którzy w pierwszych dniach udostępnili wiele dodatkowych punktów, obsługujących ubiegających się o to świadczenie.

 

Przypomniała też oczekiwane efekty demograficzne programu. – Szacujemy, że w perspektywie 11 lat wzrost liczby narodzin wyniesie 270 tys., a wskaźnik dzietności wzrośnie z obecnych 1,3 do co najmniej 1,6.

 

Zdaniem minister Rafalskiej polskie rodziny od lat deklarują, że chciałyby mieć więcej dzieci. Na przeszkodzie często stoi obawa o pogorszenie się sytuacji materialnej. – Stąd ta pomoc państwa, która w znacznej części trafi do rodzin wiejskich. Wiele z nich z powodu niskich dochodów otrzyma pieniądze także na pierwsze dziecko.

 

Minister dodała też, że program „Rodzina 500 plus” jest tylko jednym z elementów polityki prorodzinnej. Bardzo poważnym problemem jest mieszkalnictwo. W tej dziedzinie powinien pomóc program zapowiadany przez premier Beatę Szydło. – Nadzieja na własne mieszkanie może powstrzymać młodych ludzi przed emigracją – zaznaczyła.

 

Realizacja programu prorodzinnego i prodemograficznego musi odbywać się przy udziale różnych ministerstw. Ale też korzyści będą szersze, niż wąsko pojmowana polityka rodzinna. – Poprawi się sytuacja materialna rodzin wiejskich, swój udział będzie miała także edukacja, która jest trzecim deklarowanym celem wydawania pieniędzy z programu – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: