submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w TVP Info, 7 kwietnia 2016 r.

07-04-2016

- Jutro minie tydzień od uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”, mogę więc powiedzieć, że jest to bardzo udany początek, bez zakłóceń, ani większych problemów zgłaszanych przez gminy – posumowała start programu minister Elżbieta Rafalska. – Wpłynęło już ponad 800 tys. wniosków, w tym 280 tys. drogą elektroniczną i wypłacono już pierwsze pieniądze. Widać bardzo sprawną pracę urzędników samorządowych.

 

W składanych wnioskach, zwłaszcza online, gdy nie możemy liczyć na pomoc urzędnika, zdarzają się błędy. – Reagujemy na to na bieżąco, wydając wskazówki i wytyczne. Uczulamy wnioskodawców, by  bardzo starannie wypełniali dokumenty – powiedziała minister.

 

Ubiegający się o świadczenie najczęściej zapominają o wskazaniu pierwszego dziecka, gdy starają się o pieniądze bez kryterium dochodowego, o podaniu pełnego składu rodziny, co jest konieczne do obliczenia kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie także na pierwsze dziecko, podają miejsce zameldowania zamiast wymaganego miejsca zamieszkania lub popełniają błędy przy wpisywaniu numeru PESEL.

 

-  Warto we wniosku podać swój adres poczty elektronicznej, by otrzymać tą drogą prośbę o uzupełnienie bądź poprawienie danych – przypomniała minister. Jeśli zorientowaliśmy się, że popełniliśmy błąd, możemy wysłać nowy wniosek.

 

Wydatkowanie pieniędzy przez rodziców będzie oczywiście przedmiotem badań, ale nie ma mowy o kontrolowaniu konkretnych rodzin. – Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pozostawia rodzicom w tym względzie pełną swobodę – mogą te pieniądze przeznaczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale także na edukację czy wypoczynek dzieci – zapewniła minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: