submenu
content

Wiceminister Stanisław Szwed, Polskie Radio Katowice, 5 maja 2016 r.

06-05-2016

- Ponad 2 mln 100 000 złożonych wniosków, w tym prawie pół mln wniosków złożonych on-line, ponad 700 000 wydanych decyzji i wypłaconych pół  miliarda złotych. To są bardzo dobre wyniki. Na Śląsku ponad 75 procent rodzin złożyło wnioski. Są gminy, gdzie liczba ta wyniosła 90 procent. (…) Nie ma problemów z przekazywaniem środków na wypłaty tych świadczeń. (…) Bardzo dobrze zafunkcjonował system informatyczny – podsumował pierwszy miesiąc programu „Rodzina 500 plus” na Śląsku sekretarz stanu Stanisław Szwed.

 

Wiceminister Szwed zwrócił uwagę, że dla wielu rodzin, program 500 jest bardzo dużym wsparciem. Podkreślił, że urzędnicy dobrze zdają egzamin.

 

- Nie potwierdziło się to, że do realizacji programu zostanie zatrudniona armia urzędników - podkreślił Stanisław Szwed i przypomniał, że na program w tym roku zostało zaplanowanych w budżecie 17 mld zł.

 

Podczas rozmowy został również poruszona kwestia stawki 12-złotowej.

 

- Doszło do porozumienia między pracodawcami a związkami zawodowymi podczas Rady Dialogu Społecznego, gdzie wypracowano kompromis w sprawie stawki 12 złotych za godzinę. W tym kompromisie są  bardzo ważne kwestie. Program wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku. 12 złotych będzie waloryzowane o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej - zaznaczył Stanisław Szwed. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: