submenu
content

Wiceminister Stanisław Szwed, „Dziennik Gazeta Prawna” 12 maja 2016 r.

12-05-2016

Odpowiadając na pytanie: „Rząd przygotował projekt realizujący ubiegłoroczny wyrok TK przesądzający o tym, że prawo do zrzeszania się w związki zawodowe (prawo koalicji) przysługuje nie tylko pracownikom, ale także np. samozatrudnionym i pracującym na umowach cywilnoprawnych. Nowe przepisy zrealizują to założenie?”, sekretarz stanuStanisław Szwed odpowiedział:

 

- Celem projektu jest rozszerzenie prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych, czyli objęcie takim uprawnieniem samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnoprawnych, o ile są zatrudnione w firmie co najmniej przez pół roku. Zawarliśmy w nim także kilka rozwiązań dotyczących ustawy o związkach zawodowych, które nie wynikają bezpośrednio z wyroku TK, lecz z wniosków które były nam przekazywane przez związki i organizacje pracodawców. W trakcie pierwszego posiedzenia RDS w tej sprawie partnerzy społeczni sygnalizowali zaskoczenie zakresem zmian, ale chcę podkreślić, że proponowane rozwiązania były już tematem wielu dyskusji, w tym jeszcze na forum komisji trójstronnej- zaznaczał wiceminister Szwed- Zależy nam na tym, żeby projekt był oparty w jak największym stopniu na konsensusie partnerów społecznych, bo przecież to związki zawodowe i pracodawcy będą realizować tę ustawę. Jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Nie upieramy się przy żadnym z zaproponowanych rozwiązań, ale przy okazji debaty o zbiorowym prawie pracy warto podjąć też postulaty, które są przedstawiane od lat. Wiem, że związki zawodowe mają wątpliwości co do zakresu zmian, a dziś zapewne usłyszę też kilka sceptycznych uwag ze strony pracodawców. Moim zdaniem jest jednak szansa na to, aby wszystkie strony dialogu społecznego porozumiały się w sprawie tego projektu. Doświadczenia przy negocjowaniu innych zmian – np.  w sprawie 12-złotowej, minimalnej stawki godzinowej oraz tzw. syndromu pierwszej  dniówki – potwierdzają to. Cieszę się, że debatę w tym zakresie prowadzi DGP.

 

Poruszona została również kwestia, że projekt zawiera definicje podmiotu zatrudniającego i osoby wykonującej pracę zarobkową, które są odpowiednikami pojęć pracodawca i pracownik. Rozmówcy odnieśli się do faktu, czy jest to prawidłowe rozwiązanie.

 

- Nie sadzę, aby zagrożenia związane z wprowadzeniem wspomnianych pojęć były tak istotne. Bez względu na nasze opinie trzeba przypomnieć, że zdaniem TK wszyscy zatrudnieni mają prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. A to wymaga opracowania nowych definicji. Oczywiście możemy dyskutować i starać się przygotować takie rozwiązanie, które z jednej strony zrealizuje wymogi wskazane przez TK, a z drugiej będzie do zaakceptowania przez partnerów społecznych. Wydaje się, że samo rozszerzenie obecnego pojęcia pracodawcy nie jest – przynajmniej zdaniem związków – wystarczające. Są to oczywiście doniosłe zmiany, ale nie przesadzałbym też z oceną skutków ich wprowadzenia. Wszyscy samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych nie będą nagle masowo zakładać związki - przekonywał wiceminister Szwed.

 

Dalsza część dyskusji dotyczyła tego, że skoro z tak istotnymi zmianami w ustawie o związkach zawodowych należy znowelizować także inne przepisy.

 

- Przygotowujemy projekt nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych. Zakłada on 7-dniowy termin rozstrzygania przez sądy sporów dotyczących legalności strajku. Chcemy też ograniczyć długość sporu do maksymalnie dziewięciu miesięcy, wprowadzić zmiany w zakresie powoływania mediatorów oraz umożliwić mediacje już w trakcie początkowego etapu sporu, czyli rokowań. Nie są to proste zmiany i liczymy na współpracę z partnerami społecznymi w tym zakresie, bo samodzielnie trudno opracować przepisy, które regulują kwestie relacji na linii pracodawca – reprezentacja pracowników - odpowiedział wiceminister Stanisław Szwed. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: