submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Polsat News, 16 lipca 2016 r.

16-07-2016

W programie „Rodzina 500 plus” złożono już ponad 2,6 mln wniosków, prawie 5 mld zł wydano na świadczenia, a ok. 47% dzieci już objęto programem.

 

- Jestem bardzo zadowolona z tych wyników – oceniła minister Elżbieta Rafalska. - Ponad 3,2 mln dzieci już otrzymuje świadczenie, a prawie 400 tys. wniosków jeszcze czeka na rozpatrzenie, więc myślę, że ten wskaźnik przekroczy ponad 50%. Wiemy, że na wsi to jest jeszcze więcej, bo skorzysta 58% dzieci wiejskich, w miastach trochę mniej. Z całą pewnością jest to program, który poprawił sytuację materialną polskich rodzin, pozwolił im mocniej stanąć na nogi. Pozwolił też odzyskać godność wielu rodzinom, które borykały się z problemami dnia codziennego – myślę tu o rodzinach wielodzietnych. Jet to również inwestycja w kapitał ludzki, bo to był cel podstawowy programu.

 

Minister przypomniała, że na efekty kolejnego ważnego celu, jakim jest poprawa dzietności, należy zaczekać. - Mam nadzieję, że nasze prognozy  w zakresie przewidywania wzrostu wskaźnika dzietności też się sprawdzą, ale to okaże się w  perspektywie długofalowej.

 

Minister Rafalska odniosła się również do krytyki programu. - Czasami myślę, że opozycja w swojej argumentacji, nie chce dostrzec zalet. Program, jeśli zajdzie potrzeba, będzie poddawany w przyszłości modyfikacjom. Natomiast nie wątpię, że te trzy podstawowe cele zostaną osiągnięte. Zaniedbania w sferze demograficznej były już tak duże, że nie mogliśmy nie próbować wpływać na te procesy. Musimy wykazać tu trochę cierpliwości, jesteśmy narodem rodzinnym, Polacy deklarują, że chcą mieć więcej dzieci, niż wynika to z rzeczywistego stanu. Często obawy o pogorszenie stanu materialnego rodziny są obawą, że rodzice nie decydują się na kolejne dzieci.

 

Zdaniem minister Rafalskiej kluczowe w kwestii zapewnienia finansowania programu, są gwarancje, które składa Minister Finansów. – W tym roku mamy na ten cel 17 mld zł. Wiemy, że trzeba szukać tych pieniędzy w budżecie. Ale to są rozwiązania ustawowe. One mają charakter obligatoryjny. Musimy zrobić wszystko by to świadczenie było zagwarantowane na przyszłość, tak jak inne podobne świadczenia. Minister porównała sytuację programu „Rodzina 500 plus” do sytuacji funduszu ubezpieczeń społecznych. Mimo pojawiających się problemów, wypłata rent i emerytury jest gwarantowana przez państwo.

 

- Sytuacja gospodarcza nie pogarsza się, mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. To powoduje, że poprawia się sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rosną wynagrodzenia, spada bezrobocie, to są pomyślne sygnały dla gospodarki. Możemy liczyć na efekt popytowy programu „Rodzina 500 plus” -  że optymistyczne nastroje konsumenckie się poprawią  i część z tych pieniędzy - chociażby w postaci podatku VAT - wróci do budżetu – przecież wydajmy pieniądze na żywność, ubrania, na wakacje, wyposażenie do szkół, korepetycje, naukę języków – wyjaśniała minister Rafalska.

 

Przyczyny w opóźnieniach w wypłacie świadczeń, bądź różnice w ich realizacji w różnych gminach, zależały od organizacji pracy w samorządach. Dostały one na wypłatę trzy miesiące.  – Gdy konsultowaliśmy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządów nasz projekt to wtedy się pojawił zarzut, że miesięczny okres vacatio legis nie pozwoli się samorządom wystarczająco przygotować – wspominała minister Rafalska. - Uznaliśmy, że ten wydłużony okres na wypłaty zapewni spokojniejsze wejście w realizację programu. Okazało się, że samorządy logistycznie, organizacyjnie przygotowały się naprawdę znakomicie. Wszyscy byli bardzo dobrze zmobilizowani, ale mniejszą sztuką było przyjęcie samych wniosków, natomiast wydawanie decyzji i dalsze postepowanie było większym problemem, albo też samorządy się bardzo nie spieszyły.

 

Ewentualne zmiany w programie nastąpią nie wcześniej, niż po roku.- Będziemy oceniać program i jego wpływ na różne obszary: na rynek pracy, sytuację materialną rodzin, dzietność – do tego jesteśmy zobowiązani – zakończyła minister Rafalska. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: