submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w TVP Info, 16 lipca 2016 r.

16-07-2016

Minister Elżbieta Rafalska podsumowała pierwsze trzy miesiące funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”. – Ministerstwo rodziny na bieżąco analizowało przebieg jego wprowadzania, gdy było trzeba – interweniowało, było w stałym kontakcie z samorządami – mówiła minister Rafalska. Podkreśliła duży udział służb wojewody w tym procesie. Przy okazji podziękowała wszystkim za współpracę. - Gdybyśmy mieli ocenić całość tej współpracy, nawet mówiąc że zdarzały się problemy, gdyż wszystkiego nie byliśmy w stanie przewidzieć – to trzeba powiedzieć, że poszło to bardzo dobrze.

 

Minister Rafalska przypomniała, że pojawiły się problemy z rozliczeniem z urzędami marszałkowskimi, które często były kojarzone z rozliczeniem kosztów obsługi całego zadania. Samorządy, realizujące zadanie zlecone, jakim była obsługa programu „Rodzina 500 plus”, otrzymały dwuprocentową prowizję. To – zdaniem minister – odpowiednia kwota i samorządy w jej ramach poradziły sobie bardzo dobrze.

 

- Rzeczywiście mieliśmy pewien problem z koordynacją systemu zabezpieczenia, a to zadanie wykonują służby marszałków samorządów województwa – przypomniała minister Rafalska. Jeśli któryś z rodziców przebywa za granicą, pobiera tam świadczenie, potrzebna jest weryfikacja. Takich wniosków było 49 tys. Ta usługa dotychczas nie była wystandaryzowana i rozbieżność kosztów przy wydaniu podobnej decyzji, dotyczącej świadczeń rodzinnych wynosiła od 70 do 220 – 230 zł. – Konieczne jest określenie średniego kosztu. Liczymy to i będziemy finansować również to zadanie.

 

Jeśli chodzi o ewentualne zmiany w ustawie, to będą one mogły mieć miejsce nie wcześniej, niż po roku jej funkcjonowania. Na razie osoby uprawnione otrzymały decyzję na rok – do 30 września 2017 r. W tym czasie nie zajdą żadne zmiany. - Po roku ocenimy całość systemów świadczeń rodzinnych, transferów socjalnych, które są adresowane do rodziny – zapowiedziała minister.

 

Minister Elżbieta Rafalska zapewniła, że środki finansowe na program są zapewnione nie tylko na ten rok, ale i na kolejne lata. - Jest to wysiłek budżetu państwa, ale jest to też inwestycja w rodzinę, dzieci, w przyszłość kraju. Gwarancją jest też poprawiająca się sytuacja gospodarcza i dobra sytuacja na rynku pracy.

 

Minister Rafalska oceniła też system Empatia, umożliwiający składanie wniosków drogą elektroniczną. - Był on słabym punktem, jednak sprawdził się całkiem nieźle. Dziś Empatia dostała drugie życie i będziemy jej wydolność rozwijać. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, związanymi z Kartą Dużej Rodziny, więc na pewno możliwości jest wiele.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: