submenu
content

Wiceminister Bartosz Marczuk o programie "Rodzina 500+", W samo południe, PR I

05-01-2017

Z trzech głównych celów, jakie program „Rodzina 500 plus” miał osiągnąć, już wiemy, że udało się ograniczyć ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. - Tu mamy rewelacyjne wyniki. Opieram się na badaniu prof. Ryszarda Szarfenberga z UW, które mówi że skrajne ubóstwo w tej grupie udało się ograniczyć o 70-90 proc – mówi podsekretarz stanu Bartosz Marczuk.  Oficjalne badania będą mieli w okolicach kwietnia czy maja, gdy GUS opublikuje swoje statystyki, ale szacunki MRPiPS też mówią o ponad pięćdziesięcioprocentowym ograniczeniu nędzy wśród dzieci.

 

Inwestycja w kapitał ludzki również się udała. Polacy świetnie wydają pieniądze z programu. - Nie ma, mimo wielu obaw, marnotrawstwa. Na 2,8 mln rodzin, które otrzymują to świadczenie, jest 600-700 decyzji miesięcznie o zamianie na pomoc rzeczową czy usługi – twierdzi wiceminister. Badania CBOS, które zamówiło ministerstwo, jednoznacznie pokazują, jak świetnie ludzie inwestują pieniądze z programu. 27 proc. oszczędza je, 22 proc. wydaje na edukację, część pojechała z dziećmi na wakacje. - Również rozmowy z samorządowcami dowodzą, że maleją zaległości czynszowe, ludzie spłacają swoje zadłużenie – dodaje wiceminister Marczuk.

 

Zdaniem wiceministra o efekcie pronatalistycznym trudno jest jeszcze mówić, program ma dopiero 9 miesięcy.  Natomiast pierwszą jaskółką jest zwiększona liczba ciąż – w roku 2016 o ok. 15 tys. więcej, niż w roku 2015. Konkretnie będzie można o tym mówić w latach 2017/2018.

 

Program „Rodzina 500 plus” nie miał być zachętą do dezaktywizacji zawodowej. - Od początku mówiliśmy, że praca jest wartością. Program ma dawać ludziom więcej wolności w wyborze drogi życiowej – powiedział wiceminister. W jego opinii program może nawet aktywizować, gdyż jeśli ktoś dzięki niemu może zapłacić za żłobek czy przedszkole, jest bardziej skłonny do pracy, niż do siedzenia w domu.-  Nie mamy danych, wskazujących, że większa liczba osób, które pozostają w domu ze względu na obowiązki rodzinne, ma związek z programem. Równie dobrze – jak sugeruje NBP – może to wiązać się z koniecznością opieki nad osobami starszymi. - Mimo tego nie bagatelizujemy problemu, badamy rynek pracy. Nawet jeśli mówimy o 100 tys. osób, to pamiętajmy, że w Polsce pracuje ponad 16 mln osób. Jest to zatem 0,4-0,5 proc. ogólnej liczby pracujących – podsumował wiceminister Marczuk.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: