submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska dla PAP: w 2017 r. więcej środków na aktywizację bezrobotnych, 10 stycznia 2017 r.

10-01-2017

6 mld 641,5 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in., staże ma być przeznaczone w 2017 r. z Funduszu Pracy. "Nie ograniczamy tych środków pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy" - zaznaczyła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

 

W 2016 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano niewiele ponad 6 mld 240 mln złotych.

 

"Te środki są naprawdę spore. My ich nie ograniczamy, pomimo że na rynku pracy jest dobra sytuacja" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do kwoty przeznaczonej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 

Jak wyjaśniała, część z tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych, dla których przygotowano programy specjalne. "Chcielibyśmy część tych osób przywrócić na rynek pracy. To jest ważne z punktu widzenia pracodawców, ale także z punktu widzenia tych osób, które może już nie wierzą, że mogą być atrakcyjni dla pracodawcy" - powiedziała szefowa resortu pracy.

 

Rafalska zauważyła, że aktywizacja długotrwale bezrobotnych ważna jest także ze względu na ich przyszłe emerytury. "Dla wielu osób może być konieczność dopracowania paru lat, które są potrzebne do wymaganego stażu, do nabycia uprawnień do świadczeń" - podkreśliła.

 

Według szacunków resortu pracy, ok. 56 proc. wśród bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne.

 

Rafalska zwróciła uwagę, że więcej środków w 2017 r. trafi do programu "Praca dla młodych" (w 2016 było to 700 milionów; w br. zaplanowano na ten cen nieco ponad 1 mld zł). Przypomniała, że w ubiegłym roku z programu skorzystało 31 tys. pracodawców. "W ramach tych umów 56,4 tys. osób wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych z powodu pracy refundowanej. Między innymi dzięki temu poziom bezrobocia spada szybciej niż w innych grupach" - podkreśliła.

 

Program "Praca dla młodych" zakłada, że pracodawca lub przedsiębiorca, który podpisze umowę z powiatowym urzędem pracy, otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30. roku życia.

 

W planie finansowym Funduszu Pracy w 2017 r. na refundację doposażenia stanowisk pracy przeznaczono ponad 1,3 mld zł. Na zasiłki dla bezrobotnych 2,4 mld. Taka sam kwota ma zostać przekazana na zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Ze funduszu mają także być finansowane staże dla lekarzy i pielęgniarek (ponad 1,032 mld) oraz ustawa "Za życiem" (70 mln).

 

W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,3 proc. To wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z listopadem. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1 mln 333,7 tys. osób; w porównaniu z listopadem 2016 r. wzrosła o 20 tys. osób (o 1,5 proc.). Dla porównania: w grudniu 2015 r. w stosunku do listopada tegoż roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 32,7 tys. osób (o 2,1 proc.).

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: