submenu
content

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz w Sygnałach Dnia, PR 1, 17 stycznia 2017 r.

17-01-2017

Ustawa w sprawie programu „Za życiem” została uchwalona 4 listopada ub. roku, a 20 grudnia rząd przyjął program. – To program kompleksowy, wieloletni, na razie mamy zapewnione środki finansowe i harmonogram jego wdrażania na pięć lat – powiedział sekretarz stanu  Krzysztof Michałkiewicz. Będą przygotowane zmiany legislacyjne i konkursy dla zaangażowanych podmiotów.

 

Pierwsza będzie zmieniana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych. – Już jest to wpisane do planu prac rządu – mówił wiceminister. Projekt nowelizacji będzie szeroko konsultowany ze środowiskami osób niepełnoprawnych i ich opiekunów. Konkretne działania to rozwój środowiskowych domów samopomocy, stworzenie klubów rehabilitacji przy warsztatach terapii zajęciowej i wprowadzenie „opieki wytchnieniowej”, umożliwiającej matce zajmującej się dzieckiem załatwienie swoich spraw czy odpoczynek. – Na razie przewidzieliśmy wymiar 120 godzin rocznie, ale myślimy o jego zwiększeniu - zadeklarował wiceminister.

 

Znaczną część działań realizuje Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to m.in. hospicyjnej opieki perinatalnej, skoordynowanej opieki nad kobietami w trudnej ciąży i dziećmi czy nielimitowanego dostępu do zabiegów i diagnostyki. Swój udział w programie „Za życiem” ma też Ministerstwo Edukacji, w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy zapewniając warunki do pogodzenia nauki z urodzeniem dziecka uczennicom, które zajdą w ciążę.

 

Dla zainteresowanych szczegółami programu przygotowano Informator, który będzie rozpowszechniany w ośrodkach pomocy społecznej i jest już dostępny na stronach internetowych MRPiPS oraz MZ.

 

- Pakiet rozwiązań, dotyczący programu „Za życiem”, zacznie funkcjonować od 1 lipca tego roku – stwierdził wiceminister Michałkiewicz.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: