submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w „Salonie Politycznym Trójki”, PR3, 18 stycznia 2017 r.

18-01-2017

- Proponujemy kolejne ułatwienia: po programie „Rodzina 500 plus” drogą elektroniczną można składać wnioski o becikowe, Kartę Dużych Rodzin, świadczenia rodzicielskie i z Funduszu Alimentacyjnego – mówiła minister Elżbieta Rafalska. Od 16 stycznia zostały rozszerzone możliwości aplikowania  przez internet o kolejne świadczenia. - W drugim i trzecim kwartale dołączą świadczenia rodzinne i dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko – dodała minister.

 

Podsumowując 9 miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” minister Rafalska wróciła do jego przygotowywania. Liczbę uprawnionych dzieci oszacowano w projekcie na ponad 3,7 mln. Dziś świadczenie pobiera ok. 100 tys. dzieci więcej.– Przy skali 2,8 mln uprawnionych to naprawdę była bardzo precyzyjna ocena – stwierdziła minister.

 

Nie potwierdziły się również powszechne przy starcie programu obawy o marnotrawienie pieniędzy. Wniosków o zamianę świadczenia na rzeczowe jest ok. 600 miesięcznie. - Daje to 0,03 proc. ogólnej liczby świadczeń, a więc dotyczy wąskiego marginesu – oceniła minister Rafalska.

 

Pieniądze są również dobrze wykorzystywane. CBOS odnotował znaczny wzrost opłat za zajęcia ogólnorozwojowe, zwłaszcza te mniej kosztowne. Rodzice opłacają także edukację czy wypoczynek dzieci.

 

Program w minionym roku kosztował 12 mld zł, gdyż wszedł w życie w kwietniu. Teraz będzie obejmował cały rok, więc jego koszty wzrosną do 23 mld zł. W tym roku także gminy czeka wzmożona praca, gdyż obecnie obowiązujące decyzje będą ważne do września.

 

Oceniając najważniejsze zadania resortu na 2017 r. minister Elżbieta Rafalska wymieniła rynek pracy – choć tu sytuacja jest dobra, to niezbędne są pewne zmiany, wprowadzenie programu „Za życiem”, sytuację osób niepełnosprawnych oraz orzecznictwo w tej dziedzinie, a także przegląd emerytalny. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: