submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Polsat News, 20 stycznia 2017 r.

20-01-2017

- Przegląd resortów, jakiego dokonuje Pani Premier Beata Szydło, koncentruje się raczej na planach na rok 2017 i długofalowych, niż na podsumowaniu dotychczasowych prac – mówiła minister Rafalska.

 

- Tworzymy aktualnie przejrzyste prawo pracy  - powiedziała minister. Trwają prace komisji kodyfikacyjnej, której efektem w 2018 r. będą indywidualny i zbiorowy kodeks pracy. Konieczne będzie tez poprawienie niskiej efektywności niektórych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Minister Rafalska zwróciła uwagę, że np. w przypadku zatrudnienia subsydiowanego praca często kończy się równocześnie z wygaśnięciem dofinansowania.– Będziemy zmieniać oczekiwania wobec pracodawców  - zapowiedziała minister.

 

Finansowanie programu „Rodzina 500 plus” w bieżącym roku jest zapewnione. – W pierwszym roku jego funkcjonowania opieraliśmy się na wstępnych szacunkach – tłumaczyła minister Rafalska, skąd wzięła się kwota 23 mld zł – dziś mamy informacje od wojewodów, wiemy, ile dzieci skończy 18 lat, zakładamy margines na dzieci nowonarodzone, tak, że dysponujemy konkretnymi danymi.  W całość kosztów wchodzi też 1,5 procentowa prowizja, jaką w 2017 r. otrzymają samorządy za wykonywanie tego zadania zleconego.

 

Minister Elżbieta Rafalska po raz kolejny zdementowała pogłoski o dezaktywizującym charakterze programu. – Nie mamy potwierdzonych danych o takim zjawisku, choć oczywiście bardzo uważnie obserwujemy rynek pracy – mówiła. W jej opinii, przy tak niskim bezrobociu, pozostanie w pracy bardzo często zależy od warunków, proponowanych przez pracodawcę – od jakości pracy i płacy.

 

- Nie kończymy polityki rodzinnej na 500 plus – zadeklarowała minister. – Rozwijamy i dofinansowujemy miejsca opieki instytucjonalnej – żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów – ponad 42 tys. już istniejących i ponad 12 tys. nowych. Zwiększymy też kontrolę nad  adopcjami zagranicznymi.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: