submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Sygnałach Dnia, PR 1, z 31 stycznia 2017 r.

31-01-2017
- Dzięki programowi "Maluch Plus", który jest kontynuacją funkcjonującego od 2011 r. programu "Maluch", w tym roku dofinansujemy ponad 50 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. 
 
Dofinansowanie uzyska 12 tys. nowopowstających miejsc i 42 tys. już istniejących. Dodatkowe fundusze żłobki mogą uzyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego. W nowej perspektywie finasowej to jest łącznie ponad 1 miliard 700 milionów złotych. Rocznie wynosi to ponad 500 milionów złotych.
 
- Podwyższenie zasiłków dla bezrobotnych bedzie elementem kompleksowej reformy rynku pracy, która wejdzie w życie prawdopodobnie w 2018 r. - mówiła minister. Podkreśliła, że mamy jedne z najniższych zasiłków dla osób bezrobotnych, wypłacane krótko, bo zwykle przez pół roku. I z ogólnej liczby 1 mln 300 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych w Polsce, a mamy ich niewiele ponad milion trzysta, tylko 233 tysiące to są osoby, uprawnione do pobierania takiego zasiłku.
 
Minister przypomniała, że w związku ze zmuszanie, pracowników sieci Auchan do składania oświadczeń o korzystaniu z programu "Rodzina 500 plus" pod groźbą zwolnienia, zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli. Zwracóciła też uwagę, że to świadczenie nie jest wliczane przy obliczaniu kryterium dochodowego przy świadczeniach z pomocy społecznej ani przy świadczeniach rodzinnych bądź świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego. Jednak regulacje związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych rządzą się wewnątrzzakładowymi uwarunkowaniami, czyli taki regulamin musi być przyjęty w konsultacji z reprezentacją załogi.
 
Jeśli chodzi o projekt ograniczenia handlu w niedziele, minister Elżbieta Rafalska stwierdziła, że nie jest to projekt resortowy, więc ministerstwo może jedynie zaopiniować go, wskazując na ewentualne wady prawne. - Z pewnością go nie odrzucimy - dodała.
 
- Przedstawmy rachunek ekonomiczny, zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. Pamiętajmy, że takie regulacje są w innych krajach europejskich, pamiętajmy, że Polacy pracują bardzo długo, często na umowach śmieciowych za niskie wynagrodzenia i jeszcze chcemy, żeby pracowali pewnie we wszystkie dni świąteczne. Trzeba to jakoś unormować - argumentowała minister Rafalska.
 
Oceniając szanse na powrót młodych Polaków z emigracji minister stwierdziła, że sam program "Rodzina 500 plus" nie wystarczy. - Młodzi ludzie mierzą wyżej, chcą mieć w Polsce szansę awansu zawodowego, szybszej kariery, dobrych zarobków. Jeżeli ciągle będziemy mieli taki trochę dziki rynek pracy, umowy zlecenie, umowy śmieciowe, niskie wynagrodzenie, pracę przez cały tydzień, nisko płatne i wymagające niskich kwalifikacji miejsca pracy, to na pewno to nie zachęca to do powrotów. Pracujemy nad takimi propozycjami, aczkolwiek wiemy, że trzeba poprzeczkę podnieść wysoko i że tu dobra, mądra polityka rodzinna, konkurencyjna w stosunku do innych krajów, wysoki poziom edukacji czy dobra ochrona zdrowia mogą stanowić poważne argumenty.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: