submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska dla PAP, 31 stycznia 2017 r.

01-02-2017

- Dane GUS o liczbie urodzeń są bardziej optymistyczne od naszych prognoz - powiedziała PAP minister Elżbieta Rafalska, odnosząc się do informacji, że w 2016 r. urodziło się 385 tys. dzieci - więcej niż rok wcześniej. Jej zdaniem, w tym roku liczba ta może wzrosnąć do 410-420 tys.

 

- To są pierwsze dane, liczone na styku funkcjonowania programu. Są bardzo budujące i optymistyczne, wszyscy się bardzo cieszymy, bo nie było wiadomo, kiedy ten efekt będzie widoczny - czy dopiero po pierwszym pełnym roku finansowania programu. Ale ten drugi miesiąc wzrostu potwierdza, że to nie incydent, nie przypadek – podkreśliła minister Rafalska.

 

Zwróciła uwagę, że dane GUS pokazują znacznie wyższe wzrosty urodzeń, niż prognozowano w ocenie skutków regulacji ustawy o wspieraniu rodzin w wychowaniu dzieci. Tam w pierwszym roku programu prognozowano ok. 376 tys. urodzeń, a w następnym roku niewiele ponad 380 tys. Jednak na w pełni potwierdzone dane o wpływie programu na demografię trzeba jeszcze poczekać.

 

W opinii minister Rafalskiej do wzrostu liczby narodzin, oprócz programu 500 plus, niezbędne jest jeszcze tworzenie młodym ludziom sprzyjających warunków do zakładania rodziny, a więc dobra sytuacja na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń czy program mieszkaniowy.

- Nie mieliśmy zastępowalności pokoleń - do niej jest ciągle bardzo daleko, ale jeśli wskaźnik dzietności będzie się nam poprawiał, to jest szansa na wyjście z zapaści demograficznej. Do tego potrzebny był silny impuls - podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

 

*   *   *

 

- Program "Maluch" był przyjmowany w 2011 r., my go kontynuujemy, ale wprowadzamy nasz wariant, modyfikujemy - podkreśla minister Elżbieta Rafalska. - Rozwijamy ofertę, by umożliwić zakładanie żłobków też tam, gdzie ich do tej pory nie było.

 

W edycji programu na 2017 dodano nowy moduł, pozwalający ubiegać się o środki na zakładanie i modernizację miejsc opieki również podmiotom prywatnym - dotychczas przysługiwały one wyłącznie placówkom gminnym.

 

Minister Rafalska wskazała również na zwiększone środki na rozwój placówek opieki nad małymi dziećmi w nowym budżecie UE. Zainteresowani ich tworzeniem mogą ubiegać się o fundusze w ramach regionalnych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE, wynoszącej w latach 2014-2020 1,7 mld zł.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: