submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Poranku TVP INFO, 31 stycznia 2017 r.

31-01-2017

- W grudniu rozpoczęliśmy kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Chcemy podnieść świadomość w zakresie aktywności osób starszych na polu kulturalnym, edukacyjnym. Mówimy też o poprawie bezpieczeństwa – powiedziała minister Elżbiet Rafalska.

 

Na działania przestępcze narażone są szczególnie osoby starsze. W ostatnich 10 latach znacząco wzrosła liczba przestępstw, związanych z oszustwami, zatem – zdaniem minister Rafalskiej - taka akcja informacyjna, poprawiająca świadomość i stosunek do osób starszych na pewno jest potrzebna.

 

Osoby starsze mają wiele potrzeb. Jedna z nich to rozwój usług opiekuńczych, zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych. - Tu pojawiają się nowe wyzwania, gdyż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się mówiła minister.

 

MRPiPS dofinansowuje programy edukacyjne dla osób starszych. Korzystają z tego nie tylko Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale szereg stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych. - Mamy program „Senior plus”, z którego korzystają samorządy, które mogą zakładać kluby seniorów, domy dziennego pobytu. Finansujemy ich wybudowanie czy modernizację, a potem ich utrzymanie – przypomniała minister.

 

Niektóre samorządy proponują również, na wzór Karty Dużej Rodziny, system ulg czy preferencji dla osób starszych.

 

- Przypominamy, że wszystkich czeka starość – podkreślała minister Rafalska. - Ważne jest, byśmy byli jak najdłużej samodzielni. By tak się stało, musimy o tym pamiętać wcześniej, a wiec dbać o aktywność fizyczną - spacery, udział w zorganizowanej rekreacji. To także aktywność w obszarze kultury.

 

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” ma właśnie nowe otwarcie. – Dotychczas z informacjami docieraliśmy głównie przez media, ale dziś w resorcie podpiszemy porozumienie z ZUS i Pocztą Polską – poinformowała minister Rafalska. Listonosz, który gdzieś na wsi przynosi emeryturę, czy rentę, jest osobą, która do samotnej, starszej osoby dociera bezpośrednio. Cieszy się zaufaniem i może przekazywać informacje czy ulotki.

 

- Planujemy także spotkania w każdym regionie, w które włączą się służby wojewodów i inne podmioty, współpracujące w tym obszarze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dużą rolę odgrywa policja – zapowiedziała minister.

 

Odnosząc się do notowanego od listopada wzrostu liczby urodzin, minister Rafalska stwierdziła, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o baby boomie. - Możemy mówić o pierwszych miesiącach, w których program „Rodzina 500 plus” mógł wywrzeć wpływ na decyzje Polaków. Czekam na dane za grudzień i styczeń, wierząc, ze pokażą wzrost liczby narodzin.

 

W krajach, w których nakłady na politykę rodzinną przekraczają 3 proc. PKB, nastąpił wzrost narodzin. Wyjątkiem są Niemcy, gdzie duże wsparcie nie przekłada się na demografię. Polacy deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci, niż do tej pory posiadali. Są rodzinni i podkreślają, że na decyzję o powiększeniu rodziny ma wpływ sytuacja na rynku pracy, ich bezpieczeństwo materialne, aspektu ekonomiczne.

 

- Zmiana sytuacji demograficznej jest jednym z podstawowych celów programu. Ograniczenie ubóstwa dokonuje się każdego miesiąca, wraz z wypłatami pieniędzy. Spadło ono znacząco wśród rodzin wielodzietnych o niskich dochodach – podsumowała minister Elżbieta Rafalska. Na działania przestępcze narażone są szczególnie osoby starsze. W ostatnich 10 latach znacząco wzrosła liczba przestępstw, związanych z oszustwami, zatem – zdaniem minister Rafalskiej - taka akcja informacyjna, poprawiająca świadomość i stosunek do osób starszych na pewno jest potrzebna.

 

Osoby starsze mają wiele potrzeb. Jedna z nich to rozwój usług opiekuńczych, zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych. - Tu pojawiają się nowe wyzwania, gdyż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się mówiła minister.

 

MRPiPS dofinansowuje programy edukacyjne dla osób starszych. Korzystają z tego nie tylko Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale szereg stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych. - Mamy program „Senior plus”, z którego korzystają samorządy, które mogą zakładać kluby seniorów, domy dziennego pobytu. Finansujemy ich wybudowanie czy modernizację, a potem ich utrzymanie – przypomniała minister.

 

Niektóre samorządy proponują również, na wzór Karty Dużej Rodziny, system ulg czy preferencji dla osób starszych.

 

- Przypominamy, że wszystkich czeka starość – podkreślała minister Rafalska. - Ważne jest, byśmy byli jak najdłużej samodzielni. By tak się stało, musimy o tym pamiętać wcześniej, a wiec dbać o aktywność fizyczną - spacery, udział w zorganizowanej rekreacji. To także aktywność w obszarze kultury.

 

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” ma właśnie nowe otwarcie. – Dotychczas z informacjami docieraliśmy głównie przez media, ale dziś w resorcie podpiszemy porozumienie z ZUS i Pocztą Polską – poinformowała minister Rafalska. Listonosz, który gdzieś na wsi przynosi emeryturę, czy rentę, jest osobą, która do samotnej, starszej osoby dociera bezpośrednio. Cieszy się zaufaniem i może przekazywać informacje czy ulotki.

 

- Planujemy także spotkania w każdym regionie, w które włączą się służby wojewodów i inne podmioty, współpracujące w tym obszarze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dużą rolę odgrywa policja – zapowiedziała minister.

 

Odnosząc się do notowanego od listopada wzrostu liczby urodzin, minister Rafalska stwierdziła, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o baby boomie. - Możemy mówić o pierwszych miesiącach, w których program „Rodzina 500 plus” mógł wywrzeć wpływ na decyzje Polaków. Czekam na dane za grudzień i styczeń, wierząc, ze pokażą wzrost liczby narodzin.

 

W krajach, w których nakłady na politykę rodzinną przekraczają 3 proc. PKB, nastąpił wzrost narodzin. Wyjątkiem są Niemcy, gdzie duże wsparcie nie przekłada się na demografię. Polacy deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci, niż do tej pory posiadali. Są rodzinni i podkreślają, że na decyzję o powiększeniu rodziny ma wpływ sytuacja na rynku pracy, ich bezpieczeństwo materialne, aspektu ekonomiczne.

 

- Zmiana sytuacji demograficznej jest jednym z podstawowych celów programu. Ograniczenie ubóstwa dokonuje się każdego miesiąca, wraz z wypłatami pieniędzy. Spadło ono znacząco wśród rodzin wielodzietnych o niskich dochodach – podsumowała minister Elżbieta Rafalska. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: