submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu Zachód, 13 lutego 2017 r.

13-02-2017

W MRPiPS trwają prace nad reformą urzędów pracy.- Nasze propozycje mówią o utworzeniu administracji niezespolonej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Ocena powiatowych urzędów pracy – i to nie tylko przez ministerstwo – nie jest najlepsza. Zbierają one czasami nawet zbyt surowe oceny. - Jednak efektywność działań, które stosują – choć poruszają się w obrębie rozwiązań ustawowych – to elastyczność w dokonywaniu wyborów, wydatkowania środków z Funduszu Pracy, jest dalece niezadawalająca – stwierdziła minister Rafalska.

 

- Myślimy o takiej podległości, w której powiatowe urzędy pracy podlegałyby wojewódzkim urzędom pracy i o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, by te wszystkie działania były zdecydowanie efektywniejsze i skuteczniejsze – mówiła minister.

 

Sytuacja Funduszu Pracy jest bardzo dobra i od kilku lat ma on nadpłynność, ale planowana podwyżka wysokości zasiłku dla bezrobotnych nie jest tylko z tym związana. - Rozważamy taką możliwość, ponieważ w Polsce te zasiłki należą do najniższych w Europie. Są wypłacane przez bardzo krótki, półroczny okres – zaznaczyła minister Rafalska. Dodatkowo na ponad 1,3 mln osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pobiera je niewiele ponad 200 tys. osób.

 

W piątek zostało podpisane rozporządzenie w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,44 proc. – W tej sytuacji waloryzację dziesięciozłotową otrzyma znacznie więcej osób, niż przewidywaliśmy, bo ponad 5 mln emerytów i rencistów. Zostaną też podniesione do 1 tys. zł  najniższe emerytury – przypomniała minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: