submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w programie „Gość Poranka”, TVP INFO, 15 lutego 2017 r.

15-02-2017

Dziś w MRPiPS odbędzie się debata, poświęcona sytuacji osób starszych. – Polityka senioralna jest interdyscyplinarna, dlatego w debacie wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia czy ZUS – powiedział minister Rafalska. – Ważne jest zdrowie osób starszych, ale też ich sytuacja materialna. Co prawda najniższe emerytury i renty wzrosną od marca do 1 tys. zł, ale stałe koszty utrzymania, zwłaszcza w gospodarstwach jednoosobowych, są wysokie.

 

Problemem jest też niewystarczająca liczba całodobowych miejsc opieki i ich jakość. – Placówki samorządowe zwykle dbają o zachowanie standardów. Gorzej bywa w prywatnych, niezgłaszanych do rejestru wojewodów, często działających w szarej strefie – mówiła minister Rafalska.

 

W wyborze odpowiedniego ośrodka może być pomocna kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”, prowadzona przez MRPiPS.

 

Resort rodziny uruchomił również program „Senior+”, z którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie i utrzymanie dziennych domów pobytu i klubów dla seniorów.– Dużym zainteresowaniem cieszy się program ASOS – przypomniała minister Rafalska. – W tym roku przeznaczyliśmy na niego 40 mln zł. Otrzymaliśmy ponad 1,6 tys. ofert, które teraz ocenia komisja konkursowa.

 

Według danych NBP dochody gospodarstw domowych w II kwartale 2016 r. wzrosły o prawie 6 proc. – To niewątpliwie również efekt Programu „Rodzina 500 plus” – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska. Znacząco poprawiła się sytuacja rodzin wielodzietnych, ubóstwo skrajne wśród dzieci i młodzieży zostało zredukowane o 94 proc., a ubóstwo ogólne o 48. proc.  

 

- Czekamy na dane, dotyczące liczby urodzin w styczniu –mówiła minister. – Mam nadzieję, że utrzyma się trend z końca ubiegłego 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: