submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu Zet, 1 marca 2017 r.

01-03-2017

- Przygotowane w MRPiPS stanowisko rządu rekomenduje obywatelski projekt ustawy, ograniczającej handel w niedziele, do dalszych prac, przy rozważeniu i uwzględnieniu uwag prawno-legislacyjnych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Rekomendacje rządowe nie proponują konkretnych rozwiązań.

 

Minister Rafalska zwróciła uwagę na konieczność doprecyzowania takich rzeczy, jak handel internetowy, wyłączenia spod działania ustawy czy liczba wolnych niedziel. Przypomniała też, że nawet autorzy projektu, czyli NSZZ „Solidarność”, wycofali się już z niektórych proponowanych rozwiązań, jak np. kary więzienia za nieprzestrzeganie zakazu.

 

- Polska jest jednym z nielicznych krajów bez żadnych ograniczeń w tej dziedzinie – mówiła minister Rafalska. – Patrzę ze zrozumieniem na setki tysięcy kobiet, pracujących w niedziele. Potrzeba chwili refleksji nad tym problemem.

 

Do MRPiPS docierają informacje o rozwiązywaniu umów o pracę i podpisywaniu ich na nowo z niższą płacą, w celu ominięcia kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze dziecko. – Nie możemy jednak mówić o oszustwach czy wyłudzeniach, gdyż prawo pozwala na takie praktyki – przekonywała minister Rafalska. – Poza tym w stosunku do ogólnej liczby świadczeniobiorców takie przypadki są marginalne. Niemniej jednak resort rodziny przyjrzy się tym sytuacjom i – jeśli będzie trzeba – doprecyzuje prawo. Może to mieć miejsce podczas kompleksowego przeglądu programu, po roku jego funkcjonowania.

 

Jednak większych zmian, jak wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”, waloryzacji tego świadczenia czy podwyższenia progu dochodowego, nie będzie.

 

- W przypadku wprowadzenia zasady „złotówka za złotówkę” łatwo mogłoby się okazać, że liczniejsze rodziny po odliczeniu otrzymywałyby wsparcie w wysokości kilkudziesięciu złotych, a tego chcemy uniknąć – tłumaczyła minister.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: