submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w „Kwadransie politycznym”, TVP, 31 marca 2017 r.

31-03-2017

- Program „Rodzina 500 plus” działa od roku i będzie obowiązywał przez najbliższe lata. Nie planujemy w nim zasadniczych zmian, jednak z uwagi na to, że kosztuje budżet w tym roku ponad 23 mld zł., musi być uważnie monitorowany - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Program wymaga doprecyzowania niektórych przepisów, powodujących możliwość różnych interpretacji w gminach. – To m.in. sprawy opieki naprzemiennej, utraty i uzyskania dochodu oraz wykazywanie braku dochodów przez ryczałtowców, prowadzących działalność gospodarczą – wyliczała minister Rafalska. – Skala takich przypadków nie jest duża, mimo tego musimy system udoskonalać.

 

Minister przypomniała, ze nie znalazły potwierdzenia obawy o spowodowaną programem dezaktywizację zawodową kobiet. – Odsyłam do raportu NBP i innych analiz, które jednoznacznie pokazują, że nie znajdują one potwierdzenia na rynku pracy – podkreśliła minister. Bierność zawodowa kobiet rośnie od 2014 r. , ale spowodowana jest często opieką nad starszymi członkami rodziny, co wiąże się ze zmianami w strukturze wiekowej społeczeństwa.

 

Odnosząc się do propozycji objęcia programem wszystkich pierwszych dzieci, minister przypomniała, że w zamyśle miał on stanowić bodziec do poprawy sytuacji demograficznej i zmiany modelu rodzin, w których do tej pory dominowały jedynaki. – Skokowy wzrost urodzin, notowany w ostatnich miesiącach, pozwala jednoznacznie stwierdzić, że program spełnia swoją rolę – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: