submenu
content

Wiceminister Bartosz Marczuk w Radiu dla Ciebie, 4 kwietnia 2017 r.

04-04-2017

- Ostatnio rodzi się więcej dzieci, choć jeśli o ocenę procesów demograficznych należy zachować ostrożność, gdyż wymagają one dłuższej obserwacji – mówił podsekretarz stanu Bartosz Marczuk.

 

Dane sygnalne mówią nam o 13 tys. więcej narodzin w ubiegłym roku, niż w roku 2015. – Jednak, co szczególnie ważne, największy wzrost, o 14-15 proc., mierzone rok do roku, zanotowaliśmy w listopadzie i grudniu, czyli po 9 miesiącach od uruchomienia programu – powiedział wiceminister Marczuk. – Trzymamy kciuki, żeby ten trend się utrzymał.

 

- Polacy mają mało dzieci, choć w badaniach deklarują, że chcą mieć więcej. Program „Rodzina 500 plus”, wzmacniający poczucie bezpieczeństwa socjalnego, redukuje obawy o przyszłość – zwrócił uwagę wiceminister Marczuk.

 

Jednak niewątpliwym osiągnieciem programu jest likwidacja skrajnej nędzy wśród najmłodszych. Jak pokazują badania, z poziomu życia poniżej minimum socjalnego udało się wydobyć ok. 94 proc. dzieci i młodzieży, znajdujących się w takim położeniu.

 

Program „Rodzina 500 plus” nie jest jedynym działaniem prorodzinnym. Wiceminister przypomniał o programie „Maluch+”, na który w tym roku zostanie przeznaczonych 151 mln zł. – Dzięki temu uda się utworzyć 12 tys. nowych miejsc opieki i dofinansować wiele istniejących. Obecnie jedynie 10 proc. dzieci do lat trzech jest objętych opieką instytucjonalną, dążymy do podniesienia tego wskaźnika do 30 proc.

 

Dokonywany właśnie przegląd systemu wspierania rodzin nie ogranicza się do 500+. – Bardzo istotnym problemem jest duża grupa dzieci, oszukiwanych przez własnych rodziców, którzy nie chcą łożyć na ich utrzymanie. Dlatego potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Alimentacyjnego – podkreślił wiceminister.

 

W samym  Programie „Rodzina 500 plus” zasadniczych zmian nie będzie. – Potrzebne są drobne korekty, takie jak doprecyzowanie przepisów, dotyczących opieki naprzemiennej, rozliczania ryczałtowego czy dochodu utraconego – wyliczał wiceminister Marczuk. – Ogólnie w świadczeniach rodzinnych stawiamy na digitalizację. Składanie wniosków o wszystkie formy wsparcia oraz cały kontakt obywatela z administracją powinne być możliwe online. Zmniejszy to biurokrację i uprości cały proces ubiegania się o świadczenia – zapowiedział wiceminister Marczuk.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: