submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w „Sygnałach Dnia”, PR1, 5 kwietnia 2017 r.

05-04-2017

- Nie wycofamy się z mechanizmu „złotówka za złotówkę” w świadczeniach rodzinnych, mimo krytycznej opinii o nim samorządów – deklarowała minister Elżbieta Rafalska. Przypominała, że jest on nie tylko skomplikowany w obsłudze, ale często rozczarowujący dla otrzymujących świadczenia. – To nie jest tak, że jeśli rodzina przekracza dochód o 10 zł, dostaje świadczenie pomniejszone o tę kwotę. Mnoży się ją przez liczbę członków rodziny, więc czteroosobowa rodzina dostanie o 40 zł mniej. To jedna z przyczyn, dla których ten mechanizm nie zostanie wprowadzony do świadczenia 500+.

 

- Dofinansowanie budowy żłobków z Funduszu Pracy jest jedną z propozycji, zawartych w przeglądzie świadczeń rodzinnych – mówiła minister Rafalska. Te obszary są ściśle powiązane. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach czy klubach dziecięcych ułatwi kobietom powrót na rynek pracy po zakończeniu okresu opieki nad dzieckiem.  

 

W tym roku na program Maluch+ przeznaczono ze środków MRPiPS 151 mln zł. Dzięki temu powstanie 12 tys. nowych miejsc, a dofinansowaniem zostanie objętych ponad 43 tys. dzieci. Do tego dochodzą spore kwoty z EFS, będące w ramach Programów Operacyjnych w dyspozycji marszałków województw.

 

Minister Rafalska dodała też, że korekty w programie „Rodzina 500 plus”, wprowadzane po przeglądzie, nie będą wymagały zatrudniania nowych urzędników do jego obsługi, choć – jak przypomniała – decydują o tym samorządy, będące realizatorem świadczeń. – 5,2 tys. pracowników zatrudnionych do tego zadania daje sobie z tym radę, zwłaszcza, że kumulacja pracy ma miejsce jedynie na początku nowego okresu zasiłkowego, a później rozpatrywane są tylko wnioski w przypadku nowourodzonych dzieci lub rodziców, którym zmieniła się sytuacja finansowa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: