submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu Wnet, 10 lipca 2017 r.

10-07-2017
- Zmiany w 500+ to nie tylko uszczelnienie systemu – powiedziała minister Elżbieta Rafalska w Radiu WNET 10 lipca 2017 r. – Udogodnieniem dla rodzin będą też ujednolicone terminy składania wniosków o wszystkie świadczenia rodzinne, w tym z programu „Rodzina 500 plus” czy doprecyzowanie przepisów dotyczących opieki naprzemiennej. Będą korzystne zmiany, dotyczące powstawania miejsc opieki nad małymi dziećmi czy Karty Dużej Rodziny. Chcemy też szybciej wydawać decyzje w przypadku koordynacji świadczeń, to znaczy w sytuacjach, gdy któryś z członków rodziny przebywa za granicą.
 
Uszczelnienie systemu obejmie samotnych rodziców – wówczas niezbędne będzie zasądzenie alimentów lub wystąpienie o nie. – Takie rozwiązanie funkcjonuje od lat w systemie świadczeń rodzinnych – mówiła minister Rafalska. 
 
Minister Rafalska przypomniała, ze dzieci rodzi się więcej. – Wzrost zaczął się w listopadzie ubiegłego roku i trwa. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce przyszło na świat 100 tys. dzieci. To lepsze wyniki, niż zakładaliśmy w Ocenie Skutków Regulacji, przygotowując ustawę do programu „Rodzina 500 plus” – podkreśliła minister. – Jedyny miesiąc z niewielkim spadkiem – kwiecień – nie przesądza o panującym trendzie, choć pamiętamy, że procesy demograficzne są długotrwałe. 
 
Zdaniem minister Rafalskiej niechęć opozycji do programu, dowodząca, że w przypadku dojścia do władzy zlikwidowałaby go w pierwszej kolejności, uderza przede wszystkim w rodziny. – Na szczęście polskie rodziny są rozsądne i potrafią same ocenić takie wypowiedzi – dodała minister.
 
Zbliża się 1 października, czyli dzień, w którym zostanie przywrócony wiek emerytalny. – Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, wysoki wskaźnik PKB, rosną wynagrodzenia, duża liczba Polaków jest legalnie zatrudnionych - co sprawia, że odprowadzają składki na ubezpieczenia i jest mało bezrobotnych – mówiła minister Rafalska. – To wszystko ma dodatni wpływ na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w 2016 r. zanotował najlepsze wyniki finansowe od 10 lat, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
 
Minister zapewniła, że reforma emerytalna została dobrze przygotowana, a jej skutki finansowe dokładnie policzone. Przejście na świadczenie emerytalne po osiągnięciu wymaganego wieku będzie naszym wyborem. – Decyzję podejmiemy indywidualnie, oceniając nasz stan zdrowia i sytuację rodzinną, lecz nawet jeśli wszyscy z 331 tys. uprawnionych zechcą z tego skorzystać, każdy otrzyma świadczenie w terminie – podsumowała minister Elżbieta Rafalska. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: