submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radio Zachód, 17 lipca 2017 r.

17-07-2017

- Program „Rodzina 500 plus” w sposób znaczący zmienił  sytuację polskich rodzin. Wpływa na poprawę dzietności. Ewidentnie poprawił sytuację dochodową rodzin wielodzietnych – mówiła minister Rafalska.  – Z programu korzysta prawie 4 mln dzieci, są na niego zagwarantowane środki z budżetu państwa.

 

Minister skomentowała przyjęte właśnie przez Senat i skierowane do podpisu Prezydenta zmiany w ustawie. - Zmiana umożliwia składanie od 1 sierpnia wniosków o świadczenie z Programu „Rodzina 500 plus”, z Funduszu Alimentacyjnego i o zasiłki rodzinne.

30 września kończy się poprzedni okres zasiłkowy. Nowy zaczyna się 1 października, a chcąc ubiegać się o świadczenie, trzeba złożyć wniosek.

 

- To duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla samorządów, ponieważ może to być ok. 4 mln wniosków. Samorządy dobrze sobie poradziły 1 kwietnia 2016 r. przy  starcie programu, sądzę więc, że po takim doświadczeniu – jeśli nie zbagatelizują tego, że będzie potrzebne uruchomienie dodatkowych punktów i skorzystają z dobrych dotychczasowych praktyk oraz  dobrze się przygotują w okresie wakacyjnym  - teraz też dadzą radę – oceniła minister Rafalska.

 

Jedna ze zmian dotyczy przeniesienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z urzędów marszałkowskich do wojewódzkich. Głównym jej celem jest skrócenie czasu oczekiwania na decyzję. - To wąskie gardło przy rozpatrywaniu wniosków, oczekiwanie czasami wydłużało się nawet do ponad 12 miesięcy. Wiem, że nie są one rozpatrywane w tak prosty sposób, jak wnioski krajowe, niemniej nie możemy tolerować aż takich opóźnień. Nie mogliśmy dojść do porozumienia z urzędami marszałkowskimi, zarówno co do czasu rozpatrywania wniosków, jak i co do sposobu finansowania tego zadania. Ponieważ jest to zadanie zlecone, a program jest rządowy, przekazujemy je służbom wojewody. Mam nadzieję, że to w sposób znaczący skróci okres rozpatrywania zaległych spraw – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

W nowelizacji ustawy wprowadzono również zmiany w ustawie żłobkowej, które  mają służyć poprawie dostępności do miejsc opieki nad małym dzieckiem. - W Polsce tzw. „użłobkowienie” wynosi niewiele ponad 10-11 proc. W ponad 70 proc. samorządów nie ma nawet jednej takiej instytucji. Utrudnia to powrót na rynek pracy matek, które chcą lub muszą – gdyż trudno utrzymać rodzinę z jednej pensji – wrócić do pracy. Chcemy poprawić tę sytuację i wpłynąć na obniżenie kosztów, gdyż w żłobkach niepublicznych opłaty są tak wysokie, że rodzice często nie mogą skorzystać z ich oferty, nawet, gdy są wolne miejsca – podkreśliła minister.

 

W tym roku na program żłobkowy przeznaczono 151 mln zł, w następnym będzie to pół miliarda zł, z różnych źródeł finansowania.

 

Odnosząc się do prac nad ograniczeniem handlu w niedziele minister Elżbieta Rafalska wyraziła opinię, że NSZZ „Solidarność”, która pracowała nad obywatelskim projektem, konsekwentnie utrzymuje mało negocjacyjne stanowisko w tej sprawie. - Wolałabym, żebyśmy pracowali nad tym w ramach dialogu społecznego. Myślę, że jest on ciągle możliwy - dodała.

 

Stanowisko branży handlowej, która proponuje zagwarantowanie pracownikom w kodeksie pracy prawa do przynajmniej dwóch niedziel, zostało skierowane do podkomisji sejmowej. - Rząd odnosi się do projektu obywatelskiego, nie do pomysłów, które teraz zostają zgłaszane – przypomniała minister Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: