submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Sygnałach Dnia, PR1, 27 lipca 2017 r.

27-07-2017

- Każda z rodzin, która korzystała do tej pory z programu „Rodzina 500+” musi ponownie złożyć wniosek – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Od 1 października 2017 r. zaczyna się nowy okres zasiłkowy. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

 

- Organizowane są dodatkowe punkty przyjmowania wniosków – powiedziała minister. Przypomniała, że wnioski można złożyć także bez wychodzenia z domu – poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

Szefowa resortu pracy skomentowała także zmiany w programie Rodzina 500+ dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one  m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

 

– Zmiany wchodzą od nowego okresu zasiłkowego. Chcemy przyznać to świadczenie tym, którym się ono należy– powiedziała minister.

 

Minister Elżbieta Rafalska odniosła się także do pomysłu wsparcia emerytów corocznym dodatkiem w wysokości 500 zł. – W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy nad zmianą sytuacji emerytów. Podnieśliśmy najniższe emerytury z kwoty 882,56 zł. do kwoty 1000 zł. Analizujemy różne kwoty dodatkowego wsparcia dla emerytów – powiedziała minister.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: