submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska dla telewizji wpolsce.pl, 21 sierpnia 2017 r.

21-08-2017
Do 7,3 tys. rodzin w trzech województwach, najbardziej poszkodowanych przez nawałnice, trafiły już 42 mln zł z zasiłków celowych, wynoszących po 6 tys. zł. Środki finansowe na dalsze wypłaty są zapewnione. Ośrodki pomocy społecznej mogą posługiwać się uproszczonymi  kwestionariuszami wywiadu środowiskowego. – Potrzebne są szybkie decyzje, by pieniądze bez zwłoki  trafiły do potrzebujących – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, w telewizji wpolsce.pl.
 
Minister przypomniała, że Ochotnicze Hufce Pracy są gotowe do udostępnienia 640 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem. – Mają też sale wykładowe, w których w razie potrzeby można zorganizować zajęcia dla szkół – mówiła minister Rafalska. OHP nieodpłatnie wypożyczają także sprzęt ciężki i maszyny budowlane wraz z ich operatorami.
 
Zapewniła też, że jest możliwość przeznaczenia 65 ml zł z Funduszu Pracy na prace interwencyjne czy społecznie użyteczne. – Jeśli potrzeby okazałyby się większe, możemy zmienić plan finansowy Funduszu – dodała minister.
W dłuższej perspektywie niezbędne będzie także wsparcie prawne, psychologiczne i udzielanie kompleksowej informacji o możliwości uzyskania pomocy. – Może to być realizowane w punktach interwencji kryzysowej. Udzielimy wsparcia samorządom przy rozwijaniu usług specjalistycznych – zadeklarowała minister Rafalska.
 
W jej ocenie istotne jest także zweryfikowanie zapotrzebowania gmin na dożywianie dzieci i osób starszych. Jest ono realizowane przy pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. – Dostawa pierwszych paczek z jedzeniem może mieć miejsce jeszcze w tym miesiącu – powiedziała minister.
 
Specjalny program, mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, przygotowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Dziś z resortu rodziny na tereny te wyjechała grupa specjalistów, by wspierać działania służb społecznych na miejscu klęski – mówiła minister Elżbieta Rafalska.
 
Pytana o list Komisji Europejskiej, zarzucający, że odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji, minister Rafalska stwierdziła, że list jest spokojny i wyważony, wyrażający jedynie obawy i wątpliwości. – Nie ma mowy o żadnej dyskryminacji, a KE jest gotowa przyjąć i ocenić nasze argumenty – oświadczyła minister. – Reforma emerytalna wejdzie w życie 1 października.
 
Odnosząc się do kolejnego pomysłu KE, proponującego nieprzenoszenie urlopu wychowawczego ojców na matki, minister stwierdziła, że negatywnie ocenia takie rozwiązanie. – Mamy jeden z najdłuższych urlopów rodzicielskich, a decyzję o jego podziale pozostawiamy rodzicom – mówiła. – Gdyby pozbawić matkę możliwości wykorzystania urlopu, grożąc jego utrata, uderzałoby to przede wszystkim w dzieci.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: