submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w TV Republika, 23 sierpnia 2017 r.

23-08-2017
 
- Współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju przy projekcie ustawy likwidującej OFE, ale nie ma ona jeszcze ostatecznego kształtu i jest przed konsultacjami społecznymi – powiedziała minister Elżbieta Rafalska w TV Republika. – Jednak dla mnie obecnie najważniejsze jest przywrócenie wieku emerytalnego. 
 
1 września rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przejście na emeryturę, a 1 października startuje reforma, przywracająca pozwalający na przejście na emeryturę wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. – Chcę uniknąć niepotrzebnego zaniepokojenia tych wszystkich, którzy będą stawali przed wyborem, czy kontynuować pracę, czy skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę. To bardzo ważna decyzja, która powinna być podjęta świadomie, w zależności od stanu zdrowia, sytuacji zawodowej i rodzinnej – powiedział minister Rafalska. 
 
Odniosła się też do listu Komisji Europejskiej, dotyczącego reformy emerytalnej. – To bardzo wyważone pismo, wyrażające pewne obawy KE – tłumaczyła minister. – Wierzę, że nasze argumenty rozwieją te wątpliwości. Odpowiedź strony polskiej zostanie upubliczniona, gdy trafi do adresata.
 
Komentując unijne pomysły na zmiany w urlopach rodzicielskich, minister Rafalska stwierdziła, że zmuszanie ojców do wykorzystywania urlopu jest nadmierną ingerencją w sprawy rodzin. – To rodzina najlepiej wie, kto i w jakim czasie powinien sprawować opiekę nad dzieckiem – tłumaczyła minister. – A co na przykład z matką karmiącą dziecko piersią? Przecież nawet najlepszy ojciec jej w tym nie zastąpi – podkreśliła minister Rafalska. 
 
Zdystansowała się również do pomysłu wydłużenia możliwości korzystania z urlopu wychowawczego do 12 roku życia dziecka.  – Obawiam się, że z różnych przyczyn urlop byłby odkładany na później, podczas gdy powinien być wykorzystywany w pierwszym okresie życia dziecka, gdy taka opieka jest najpotrzebniejsza – argumentowała minister. 
 
Przypomniała także o możliwościach korzystania przez matki z elastycznych form zatrudnienia, ułatwiającymi sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 
Minister Elżbieta Rafalska zaapelowała do rodziców, korzystających z Programu „Rodzina 500 plus”, o jak najszybsze składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy. – Jedynie złożenie wniosku w sierpniu zagwarantuje ciągłość wypłat świadczenia. Złożenie wniosku we wrześniu nie spowoduje utraty pieniędzy, ale mogą one zostać wypłacone później, z wyrównaniem. Przerwa w otrzymywaniu środków może być szczególnie odczuwalna właśnie teraz, gdy rozpoczyna się nowy rok szkolny.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: