submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu Gorzów, 20 listopada 2017 r.

20-11-2017

Szczyt społeczny, który odbył się 17 listopada w Goeteborgu, był pierwszym tego typu wydarzeniem w UE od 20 lat. Komisja Europejska od ponad roku pracowała ze stolicami nad europejskim filarem spraw społecznych, żeby przekonać do niego wszystkie państwa członkowskie.

 

- Nie było zgody, by ustalenia dotyczyły tylko krajów strefy euro - mówiła minister Elżbieta Rafalska. - Jednak musi zostać zachowana swoboda decydowania przez poszczególne państwa, w zależności od ich specyfiki i możliwości finansowych.

 

Minister przypomniała, że rząd polski od dwóch lat realizuje własną politykę społeczną. - Mamy na tym polu wyraźne osiągnięcia - dodała.

 

- Europa chce zwrócić uwagę na wymiar społeczny polityki, po okresie dominacji wolnego rynku, chce pokazać społeczną twarz i solidaryzm – powiedziała minister Rafalska. To wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, polityka socjalna.

 

- To były pracowite dwa lata – podsumowała minister Rafalska ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości pod kątem resortu rodziny. Pierwszy rok to przygotowanie i wdrożenie sztandarowego programu „Rodzina 500 plus”. – Dziś program już doskonale funkcjonuje, rozpoczęliśmy nowy okres zasiłkowy i z satysfakcją stwierdzam, że w woj. lubuskim nie wpłynęły żadne skargi na opóźnienie wypłat – mówiła minister. – Program to obsługa ponad 2,6 mln wniosków, z którą samorządy doskonale sobie radzą. Pieniądze na wypłaty są zagwarantowane.

 

Podobnie minister Elżbieta Rafalska oceniła reformę systemu emerytalnego. – Pod względem logistycznym została ona sprawnie zrealizowana przez ZUS. Nie ma też żadnych obaw o wypłaty świadczeń. – Nie ma lepszego gwaranta realizacji świadczeń, niż państwo.

 

Bardzo dobra jest sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to związane z korzystną sytuacją na rynku pracy. Na emeryturę decyduje się mniej uprawnionych, niż się spodziewano. Wiele z tych osób i tak znajdowało się poza rynkiem pracy i nie pobierało żadnych świadczeń. – To też sprawia, że ich emerytury są stosunkowo niskie – argumentowała minister.

 

Przypomniała, że kampania informacyjna trwa nieustannie od maja. Z usług doradców emerytalnych skorzystało ponad milion zainteresowanych. To świadczy o tym, że więcej osób interesuje się warunkami przyszłych świadczeń, niż decyduje się zakończyć karierę zawodową.

 

- Niezmiennie cieszy mnie wzrost urodzin – deklarowała minister Rafalska. Według danych GUS taki wzrost miał miejsce we wszystkich miesiącach tego roku, oprócz kwietnia, kiedy zanotowano niewielki spadek. – Wierzę, że do końca roku uda się osiągnąć 400 tys. narodzin – mówiła minister. Dodała, że wpływ na demografię ma, oprócz programu „Rodzina 500 plus”, także sytuacja na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń, wizja mieszkania z programu Mieszkanie+ i lepsza dostępność miejsc opieki nad dzieckiem.

 

Zapytana o powstający kodeks pracy minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że wciąż trwają prace komisji kodyfikacyjnej. – To zespół ekspercki, z udziałem partnerów społecznych, który przygotowuje autorskie propozycje – mówiła minister. Dodała, że równocześnie trwają prace nad ujednoliceniem systemu orzecznictwa.

 

Oceniając szanse na powroty Polaków z emigracji minister Rafalska zauważyłam, że wciąż jeszcze płace na Zachodzie Europy są wyższe, niż w Polsce, choć to powinno się zmieniać. – Już dziś wysokiej klasy specjaliści mogą liczyć na wysokie pensje. Maleje także liczba wyjazdów i częściej są krótkotrwałe. Jednak zachęcam do powrotów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: