submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w programie „Salon polityczny Trójki” PR3, 22 listopada 2017 r.

22-11-2017

- Zbliżamy się do 400 tys. urodzin w tym roku – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Od stycznia do sierpnia urodziło się o 18 tys. dzieci więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Każdego miesiąca, poza kwietniem, rodziło się o kilka tysięcy więcej dzieci. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. To więcej, niż zakładaliśmy, przygotowując program „Rodzina 500 plus”.

 

Dodała, że całości efektu demograficznego nie można przypisywać tylko programowi. - Duży wpływ na również doskonała sytuacja na rynku pracy, dająca pewność zatrudnienia i wyższe płace, a także coraz lepszy dostęp do placówek opieki nad małym dzieckiem.  Część środków finansowych na program Maluch+ pochodzi z Funduszu Pracy, gdyż posłużą one ułatwieniu powrotu kobiet na rynek pracy.

 

Minister po raz kolejny zaprzeczyła dezaktywizującemu wpływowi programu „Rodzina 500 plus” na kobiety. – Skończmy z prognozami, mówmy o faktach – powiedziała. – Wzrasta zatrudnienie kobiet, bezrobocie, według EUROSTATU,  jest wśród nich niższe, niż wśród mężczyzn, ich bierność zawodowa zmalała o 140  tys., a zatrudnienie kobiet zwiększyło się o 158 tys. Mamy zatem twarde dane pokazujące, że w sytuacji dobrego rynku pracy kobiety tak łatwo nie rezygnują z zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi.

 

Odnosząc się do pomysłu rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”: na każde dziecko, także pierwsze, czy objęcie tym programem wszystkich samotnych rodziców, minister Rafalska przypomniała, że w przypadku samotnych rodziców, o wypłacie świadczenia na pierwsze dziecko nie decyduje stan cywilny. – Stosujemy jednakowe, wspólne dla wszystkich kryterium dochodowe.

 

- Jeśli chodzi o objecie wsparciem każdego dziecka, to jest dodatkowy koszt 17 mld zł i na to nas po prostu nie stać, chociaż chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci do 18 roku życia były objęte tym programem – mówiła minister. – Gdyby tylko była szansa, że wprowadzenie rozsądnego górnego pułapu sfinansowałoby rozszerzenie tego programu na każde dziecko, nie zawahałabym się. Ale oszczędności w ten sposób uzyskane dałyby najwyżej 200-300 mln zł. Podobnie wydłużenie programu do momentu ukończenia edukacji znacznie zwiększyłoby nakłady.

 

Minister Rafalska podkreśliła, że właśnie rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, decyzje są wydawane i będą obowiązywały do 30.09.2017 r. – W tym czasie w programie nie nastąpią żadne zmiany. - Możemy powiedzieć, że Maluch urósł trzykrotnie – mówiła minister Rafalska. W edycji Maluch+ na 2018 r. przewidziano 450 mln zł. – Jednak powodzenie programu zależy również w dużej mierze od zainteresowania nim samorządów. 24 października zakończono zbieranie wniosków w 1. module. Teraz trwa ich ocena.

 

Zapytana o 500+ dla seniorów minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że w tym roku seniorzy uzyskali już wsparcie: od 1 marca 2017 r. zostały w zakresie dotąd niespotykanym - najniższe do 1 tys. zł -  podniesione renty i emerytury. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: