submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Katolickim Radiu Warszawa, 13 kwietnia 2018 r.

13-04-2018

Podczas udzielonego wywiadu minister Elżbieta Rafalska skomentowała ostatnie dane GUS za 2017 r., dotyczące wskaźnika dzietności kobiet. Minister podkreśliła, że dawno nie było tak dobrego wyniku, który obecnie może przekroczyć 1,4. „Dokonał się skok”, „Ostatnio tak dobry wynik został osiągnięty w 1998 r.” – podsumowała.

 

Na pytanie co robić, aby taki dobry wynik utrzymać pani minister wskazała, że należy tworzyć do tego odpowiednie warunki. Subsydiarność państwa, wsparcie społeczne – miejsca dla dzieci w żłobkach, szkołach, które będą znajdowały się w zasięgu ręki. Niezbędne jest „gniazdo”, jakim jest mieszkanie. W tym kontekście pani minister wskazała, że ważnym czynnikiem jest program Mieszkanie+.

 

Odpowiadając na pytanie w jaki sposób program 500+ przyczynia się do wzrostu dzietności, pani minister wskazała, że nie da się przypisać tego zjawiska jednemu czynnikowi. Można jednak zauważyć wyraźny wzrost tego wskaźnika, który pojawił się pod koniec 2016 r. W opinii pani minister należy go łączyć także z dobrą sytuacją na rynku pracy.

 

„Przy trojgu dzieciach była obawa, że sytuacja rodziny może się pogorszyć. Dziś obawy są mniejsze, bo istnieje gwarantowane wsparcie.”

 

Z badań zaś zawsze wynikało, że Polacy chcieli mieć więcej dzieci, ale się bali z uwagi na sytuację materialną.

 

W kontekście zarzutu kierowanego wobec programu, jakoby wypierał on kobiety i matki z rynku pracy, pani minister odpowiedziała, że daje on kobietom wolność wyboru – zrezygnowania z pracy i zajęcia się rodziną i dziećmi lub łączenia tych obowiązków z pracą. Pani minister zauważyła, że rodziny kalkulują, ponieważ żłobek kosztuje, problemem jest również dojazd do pracy, a czasem konieczność opieki nad starszymi rodzicami i podkreśliła, że brak jest badań, które jednoznacznie wskazują, że kobiety rezygnują z pracy z powodu programu 500+.

 

W rozmowie poruszono także temat żłobków oraz wsparcia udzielanego jednostkom samorządu terytorialnego. Pani minister poinformowała, że 70% samorządów nie ma żłobka. Samorządy mogą jednak ubiegać się o dotację do 3 mln zł na inwestycję, których celem jest budowa żłobków.

Wracając do tematu rynku pracy pani minister wskazała, że wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia są najlepsze od 26 lat, jednakże sytuacja na rynku jest zróżnicowana – inna jest w większych i mniejszych ośrodkach. Jednak, aby młodzi ludzie i fachowcy nie emigrowali na Zachód Europy, gdzie nadal wynagrodzenia są o wiele wyższe niż w Polsce, należy podejmować działania na rzecz wzrostu płac. Przypomniała, że pracodawcy nie mogą już płacić młodym pracownikom obniżonego wynagrodzenia minimalnego oraz że została wprowadzona minimalna stawka godzinowa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: