submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska na konferencji w CPS „Dialog”, 25 kwietnia 2018 r. w sprawie postulatów protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych

26-04-2018

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że propozycja, która została złożona przez mamy protestujące w Sejmie nie jest propozycją odmienną od tej, która była wcześniej. Tj. zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 500 zł.

 

Propozycja protestujących została nieco zmodyfikowana – przez pół roku świadczenie byłoby nieco niższe [300 zł], po pół roku wzrost świadczenia o 100 zł, po następnym półroczu ponowne wzrost o 100 zł. Wobec czego w ostateczności świadczenie wyniosłoby 500 zł.

 

W przypadku renty socjalnej szybko zostały podjęte działania, oszacowanie, przedstawiono konkretne rozwiązanie. Spełnienie tego postulatu zostało więc również zagwarantowane, pomimo trwania roku budżetowego (skutki finansowe tego postulatu wyniosą 540 mln zł).

 

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że odpowiada za politykę społeczną państwa wobec wszystkich osób niepełnosprawnych. Nie do przyjęcia jest zaś prowadzenie jej w sposób, który dzieliłby środowisko osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja wszystkich postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych protestujących obecnie w Sejmie doprowadziłaby do takiej sytuacji. Przypomniała również, że w październiku 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osoby z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją.

 

Wskutek bowiem wieloletnich zaniedbań poprzedników odpowiedzialnych za tworzenie prawa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w ostatnich latach powstało bardzo zróżnicowane orzecznictwo dotyczące osób niepełnosprawnych. Pozostaje ono we właściwości kilku resortów i organów administracji jak: ZUS, KRUS, MSWiA. Konieczne jest więc tworzenie kompleksowych rozwiązań, które nie prowadziłyby do dyskryminacji osób z bardzo podobnymi niepełnosprawnościami. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła konieczność ujednolicenia orzecznictwa oraz tworzenia kompleksowych i systemowych rozwiązań.

 

Ponadto, zauważyła, że różne grupy osób niepełnosprawnych, zgodnie z orzecznictwem, posiadają prawa nabyte. Zatem przyjęcie pierwotnych propozycji protestujących rodziłoby koszty finansowe w wysokości 9-10 mld zł. Minister podkreślała, że rząd wykazuje maksimum dobrej woli, a nakłady na kompleksową politykę wobec osób niepełnosprawnych wzrosły w ciągu dwóch ostatnich lat o prawie 3 mld zł.

 

Odnosząc się do podpisanego przez rząd porozumienia z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że nie było ono skierowane przeciwko komukolwiek, ale jest merytorycznym porozumieniem koncentrującym się na problemach osób niepełnosprawnych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: