submenu
content

Celem systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jest wzmocnienie pozycji ekonomicznej i samodzielności rynkowej przedsiębiorstw społecznych.

 

Podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z dotacji oraz ze zwrotnych instrumentów finansowych –pożyczek, a w najbliższej przyszłości także gwarancji i reporęczeń.

 

Dotacje udzielane są przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które dysponują środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Środki te przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

 

Podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać – tak jak wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą – także z dotacji z Funduszu Pracy wypłacanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Możliwe jest także uzyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

 

Pożyczki udzielane są w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS).

 

Pożyczki udzielane są przez wybranych Pośredników Finansowych: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Do tej pory udzielono 146 pożyczek, z których skorzystało 118 podmiotów ekonomii społecznej, na łączną kwotę 16 316 900,00 zł (stan na 30 września 2017 r.)

 

Wsparcie realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to – poza dotacjami – wsparcie niefinansowe tj. animacja lokalna, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, wsparcie doradcze i szkoleniowe.

 

Działania MRPiPS, mające na celu wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej i solidarnej obejmują także szereg innych działań, takich jak:

 

  • szkolenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w zakresie zamówień publicznych,
  • szkolenia i sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • doradztwo dla regionów w zakresie tworzenia polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej,
  • wsparcie tworzenia klastrów i systemów franczyzy społecznej,
  • stworzenie pakietu edukacyjnego zawierającego treści z obszaru ekonomii społecznej, służącego nauczycielom oraz wsparcie tworzenia spółdzielni uczniowskich,
  • przygotowanie programu i przeprowadzenie studiów menadżerskich i MBA z zarządzania przedsiębiorstwem społecznym i wiele innych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: