submenu
content

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

 

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;

2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

3) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

4) Ochotnicze Hufce Pracy;

5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

(M.P. z dnia 22 lutego 2018 r. pozycja 212)

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: