submenu
content

Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( M.P. poz. 641)

Zarządzenie Nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1079)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - M.P. poz. 866

Pliki do pobrania

obwieszczenia.pdf
M.P. poz. 866  (240.8 KB)

Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania

statut.pdf
Statut MRPiPS  (227.2 KB)

Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania

Statut MRPiPS 29.12.15.pdf
Statut MRPiPS  (97.2 KB)

Zarządzenie Nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: