submenu
content
Powrót do strony głównej
Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziła program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Nowa wersja realizacyjna Programu uwzględnia zmiany wskazane przez Audyt Wewnętrzny oraz zawiera uwagi zgłoszone w trakcie dotychczasowej realizacji Programu.

 

W Programie sprecyzowano cel główny i cele szczegółowe oraz zaprezentowano przykładowe działania służące ich realizacji. Szczegółowo opisano także zasady dofinansowania projektów i wyznaczono mierniki, które powinny zostać osiągnięte.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: