submenu
content

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

 
*   *   *
Wybrane załączniki do ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2015 r.  konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-005/16 pn."Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta".
 

Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie

 

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

 

*   *   *
 
 
 
 
Mariusz Sobkowiak – pracownik socjalny, pedagog, członek Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej „START”, działacz społeczny i polityczny
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: