submenu
content

Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku

Zasady ubiegania sie o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 rok

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: