submenu
content

Kompetencje organów zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w skład organów zatrudnienia wchodzą:

  • Minister właściwy do spraw pracy,
  • wojewodowie,
  • marszałkowie województw,
  • starostowie.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: